Stipendier för informationsspridning

Senast uppdaterad 27.1.2023

Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens stipendier till privatpersoner eller medlemmar i arbetsgrupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Med stipendierna som beviljas understöds mångsidig och förnyande facklitteratur och publicering av faktaprodukter genom flera kanaler. Skönlitterärt material, översättningar, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna. Översättningsstöd beviljas bl.a.av FILI vid Finska Litteratursällskapet.

För mer information, se stipendiernas ansökningsannons.

Stipendiernas storlek

Stipendier för informationsspridning beviljas huvudsakligen som personliga stipendier till stödjande av kreativt arbete och för ett antal arbetsmånader. Projektstipendiernas belopp överensstämmer med storleken av de biblioteksstipendier och -stöd som beviljas till författare och översättare, innefattande LFöPL-andelen.

  • 4 000 euro för två månaders arbete (Obs! Ingen LFöPL-skyldighet)
  • 8 000 euro för fyra månaders arbete
  • 12 000 euro för sex månaders arbete 
  • 16 000 euro för åtta månaders arbete

Vid specialfall och på motiverade grunder kan stipendierna användas för att täcka kostnader av teknisk art.

Under 2022 delas stipendier ut till ett sammanlagt värde av 400 000 euro. Bekanta dig med tidigare beviljade stipendiers storlekar och projektbeskrivningar.

Ansökan om stipendium

Ansökningstiden för informationsspridningens stipendier är årligen i maj. Ansökningstjänsten öppnar den 1 maj och stänger kl. 16.00 densista vardagen i maj. Obs. efter att ansökningstjänsten har stängt kan ansökan inte längre skickas.

Stipendiebesluten fattas i slutet av september. Stipendieperioden kan börja tidigast efter beslutet.

Mer information

  • Mer information om innehålls- eller sakfrågor kring stipendierna får du i första hand av generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn +358 40 733 5935.
  • Övriga förfrågningar: info(at)tjnk.fi
  • Tekniska problem: tuki(at)tsv.fi