Stipendier för informationsspridning

Senast uppdaterad 6.5.2024

Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens stipendier till privatpersoner eller medlemmar i arbetsgrupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Med stipendierna som beviljas understöds mångsidig och förnyande facklitteratur och publicering av faktaprodukter genom flera kanaler. Skönlitterärt material, översättningar, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna. Översättningsstöd beviljas bl.a. av FILI vid Finska Litteratursällskapet.

För mer information, se stipendiernas ansökningsannons.

Stipendiernas storlek

Stipendier för informationsspridning beviljas huvudsakligen som personliga stipendier till stödjande av kreativt arbete och för ett antal arbetsmånader. Projektstipendiernas belopp överensstämmer med storleken av de biblioteksstipendier och -stöd som beviljas till författare och översättare, innefattande LFöPL-andelen.

  • 8 800 euro för fyra månaders arbete
  • 13 200 euro för sex månaders arbete 
  • 17 600 euro för åtta månaders arbete

Vid specialfall och på motiverade grunder kan stipendierna användas för att täcka kostnader av teknisk art.

Under 2024 delas stipendier ut till ett sammanlagt värde av 440 000 euro. Bekanta dig med tidigare beviljade stipendiers storlekar och projektbeskrivningar.

Ansökan om stipendium

Ansökningstiden för informationsspridningens stipendier är årligen i maj. Ansökningstjänsten öppnar den 1 maj och stänger kl. 16.00 den sista vardagen i maj. Obs. efter att ansökningstjänsten har stängt kan ansökan inte längre skickas.

Arbetet med stipendium

Arbetet med informationsspridningens stipendium kan inledas tidigast från och med dagen för tilldelningsbeslutet. Beslut fattas årligen i slutet av september.

Stipendiet beviljas inte retroaktivt, vilket innebär att det inte kan användas för redan utfört arbete. 

Arbetet med stipendiet ska upphöra senast den 30 september året efter tilldelningsåret.

Rapportering

Stipendiemottagaren ska lägga fram en fritt formulerad utredning gällande användningen av stipendiet, senast den 31 oktober det andra året som följer på det år då stipendiet beviljades.

OBS. Före 2024 var tiden för rapportering kortare. Exempelvis kommer användningen av ett stipendium som beviljats år 2023 att rapporteras senast den 31 oktober 2024.

Rapporteringen sker i det elektroniska stipendiesystem som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. Systemet måste vara inloggat med samma ID som ansökan gjordes under. Det glömda lösenordet kan återställas på systemets inloggningssida.

Av rapporten bör framgå när och hur faktaprodukten publicerats, eller så ska det framgå ur en annan godtagbar utredning att projektet har framskridit eller genomförts i enlighet med arbetsplanen.

Mer information

  • Mer information om innehålls- eller sakfrågor kring stipendierna får du i första hand av sakkunnig Suvi Lahtonen, suvi.lahtonen(at)tjnk.fi, tfn +358 44 325 4214.
  • Övriga förfrågningar: info(at)tjnk.fi
  • Tekniska problem: tuki(at)tsv.fi