Apurahat

Viimeksi päivitetty 3.4.2023

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Kaunokirjalliset kohteet, käännökset, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. Käännöstukia myöntää mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimiva FILI.

Tarkemmat tiedot löytyvät vuosittain julkaistavasta apurahojen hakuilmoituksesta.

Apurahojen suuruudet

Tiedonjulkistamisen apurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina pääsääntöisesti luovan työn tukemiseen. Myönnöt tehdään työskentelykuukausina. Apurahojen suuruudet noudattavat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja -avustuksia ja sisältävät MYEL-osuuden.

  • 2 kuukauden työskentelyyn 4 000 euroa (Huom. Ei MYEL-velvoitetta)
  • 4 kuukauden työskentelyyn 8 000 euroa
  • 6 kuukauden työskentelyyn 12 000 euroa
  • 8 kuukauden työskentelyyn 16 000 euroa

Apurahat voivat erityistapauksissa ja perustelluista syistä sisältää myös teknisluonteisia kuluja.

Vuonna 2022 apurahoja jaettiin yhteensä 400 000 euroa. Tutustu myönnettyjen apurahojen suuruuksiin ja hankekuvauksiin.

Apurahojen hakeminen

Tiedonjulkistamisen apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa. Hakujärjestelmä aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00. Huom. Hakujärjestelmän sulkeuduttua hakemusta ei voi enää muokata eikä lähettää.

Apurahalla työskentely

Tiedonjulkistamisen apurahalla työskentelyn voi aloittaa aikaisintaan myöntöpäätöksen päivämäärästä alkaen. Päätökset tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti, eli sitä ei voi käyttää jo toteutuneeseen työskentelyyn. 

Tiedonjulkistamisen apurahalla työskentelyn on päätyttävä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden syyskuun 30. päivänä.

Raportointi

Apurahansaajien on raportoitava heille myönnetyn apurahan käytöstä myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuun 30. päivään mennessä.

Apuraharaportti täytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan hakujärjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joilla hakemus tehtiin. Unohtuneen salasanan voi palauttaa järjestelmän kirjautumissivulla.

Hyväksyttävästä raportista on käytävä ilmi:

  • milloin ja miten tietotuote on julkistettu; tai
  • hanke antaa muun hyväksyttävän selvityksen, josta ilmenee hankkeen edistyminen tai toteutuminen.

Lisätietoja