Apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Kaunokirjalliset kohteet, käännökset, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. Käännöstukia myöntää mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimiva FILI.

Tarkemmat tiedot löytyvät vuosittaisesta hakuilmoituksesta.

Apurahojen suuruudet

Tiedonjulkistamisen apurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina pääsääntöisesti luovan työn tukemiseen. Apurahojen myönnöt tehdään työskentelykuukausina. Apurahojen suuruudet noudattavat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja -avustuksia ja sisältävät MYEL-osuuden.

  • kahden kuukauden työskentelyyn 3 750 euroa (huom! Ei MYEL-velvoitetta)
  • neljän kuukauden työskentelyyn 7 500 euroa
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 11 500 euroa
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 15 000 euroa

Apurahat voivat erityistapauksissa ja perustelluista syistä sisältää myös teknisluonteisia kuluja.

Vuonna 2019 apurahoja jaettiin yhteensä 400 000 euroa. Tutustu aiemmin myönnettyjen apurahojen suuruuksiin ja hankekuvauksiin.

Apurahojen hakeminen

Tiedonjulkistamisen apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa. Hakujärjestelmä aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00. Huom. hakujärjestelmän sulkeuduttua hakemusta ei voi enää muokata eikä lähettää.

Lisätietoja

  • Hakulomakkeen tekniset ongelmat: tuki(at)tsv.fi
  • Apurahoihin liittyvissä sisältö- tai asiakysymyksissä lisätietoja antaa ensisijaisesti pääsihteeri Reetta Kettunen, puh. 040 733 5935.  

Tutustu julkaisuun Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2010 - 2016 (pdf).

Muut tiedustelut, ks. yhteystiedot.