Apurahat

Viimeksi päivitetty 6.5.2024

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Kaunokirjalliset kohteet, käännökset, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. Käännöstukia myöntää mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimiva FILI.

Tarkemmat tiedot löytyvät vuosittain julkaistavasta apurahojen hakuilmoituksesta.

Apurahojen suuruudet

Tiedonjulkistamisen apurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina pääsääntöisesti luovan työn tukemiseen. Myönnöt tehdään työskentelykuukausina. Apurahojen suuruudet noudattavat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja -avustuksia ja sisältävät MYEL-osuuden.

  • 4 kuukauden työskentelyyn 8 800 euroa
  • 6 kuukauden työskentelyyn 13 200 euroa
  • 8 kuukauden työskentelyyn 17 600 euroa

Apurahat voivat erityistapauksissa ja perustelluista syistä sisältää myös teknisluonteisia kuluja. Neuvottelukunta voi myöntää myös eri mittaisia apurahoja harkinnan mukaan.

Vuonna 2024 apurahoja jaetaan yhteensä 440 000 euroa. Tutustu aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen suuruuksiin ja hankekuvauksiin.

Apurahojen hakeminen

Tiedonjulkistamisen apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa. Hakujärjestelmä aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00. Huom. Hakujärjestelmän sulkeuduttua hakemusta ei voi enää muokata eikä lähettää.

Apurahalla työskentely

Tiedonjulkistamisen apurahalla työskentelyn voi aloittaa aikaisintaan myöntöpäätöksen päivämäärästä alkaen. Päätökset tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Sitä ei voi käyttää jo toteutuneeseen työskentelyyn. 

Apurahan käyttöaika on myöntöpäivästä noin kaksi vuotta. Vuonna 2024 myönnettyjen apurahojen käyttöaika päättyy 30.9.2026. Apuraha käytetään kokonaisina työskentelykuukausina.

Raportointi

Apurahansaajien on raportoitava heille myönnetyn apurahan käytöstä. Raportointi tulee tehdä työskentelyn päätyttyä tai viimeistään käyttöajan päättymisvuoden lokakuun 31. päivään mennessä. Vuodesta 2024 alkaen apurahojen käyttöaika on kaksi vuotta. Esim. jos saat apurahan vuonna 2024, raportoit apurahan käytöstä viimeistään 31.10.2026.

Huom. Ennen vuotta 2024 myönnettyjen apurahojen käyttöaika oli lyhyempi. Esim. vuonna 2023 myönnetyn apurahan käytöstä raportoidaan 31.10.2024 mennessä.

Hakujärjestelmä lähettää automaattisen muistutusviestin raportoinnista siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu hakemuksessa yhteydenpitoa varten. Apurahansaaja kuitenkin vastaa siitä, että apuraharaportti jätetään ajoissa.

Apuraharaportti täytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan hakujärjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joilla hakemus tehtiin. Unohtuneen salasanan voi palauttaa järjestelmän kirjautumissivulla. Apuraharaportti täytetään järjestelmän kohdassa Tiliselvitys – Apurahan raportointi. 

Lisätietoja