Apurahat

Viimeksi päivitetty 24.10.2022

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Kaunokirjalliset kohteet, käännökset, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. Käännöstukia myöntää mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimiva FILI.

Tarkemmat tiedot löytyvät vuosittain julkaistavasta hakuilmoituksesta.

Apurahojen suuruudet

Tiedonjulkistamisen apurahat myönnetään henkilökohtaisina apurahoina pääsääntöisesti luovan työn tukemiseen. Apurahojen myönnöt tehdään työskentelykuukausina. Apurahojen suuruudet noudattavat Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja -avustuksia ja sisältävät MYEL-osuuden.

  • kahden kuukauden työskentelyyn 4 000 euroa (huom! Ei MYEL-velvoitetta)
  • neljän kuukauden työskentelyyn 8 000 euroa
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 12 000 euroa
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 16 000 euroa

Apurahat voivat erityistapauksissa ja perustelluista syistä sisältää myös teknisluonteisia kuluja.

Vuonna 2022 apurahoja jaetaan yhteensä 400 000 euroa. Tutustu myönnettyjen apurahojen suuruuksiin ja hankekuvauksiin.

Apurahojen hakeminen

Tiedonjulkistamisen apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa. Hakujärjestelmä aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00. Huom. hakujärjestelmän sulkeuduttua hakemusta ei voi enää muokata eikä lähettää.

Päätökset apurahoista tehdään syyskuun loppuun mennessä. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan myöntöpäätöksen jälkeen.

Raportointi

Apurahansaajien on raportoitava heille myönnetyn apurahan käytöstä myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä.

Apuraharaportti täytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan hakujärjestelmässä (siirryt toiselle sivustolle). Järjestelmään kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joilla hakemus tehtiin. Unohtuneen salasanan voi palauttaa järjestelmän kirjautumissivulla.

Hyväksyttävästä raportista on käytävä ilmi:

  • milloin ja miten tietotuote on julkistettu; tai
  • hanke antaa muun hyväksyttävän selvityksen, josta ilmenee hankkeen edistyminen tai toteutuminen.

Lisätietoja

  • Apurahoihin liittyvissä sisältö- tai asiakysymyksissä lisätietoja antaa ensisijaisesti pääsihteeri Reetta Kettunen, puh. 040 733 5935.
  • Muut tiedustelut: info(at)tjnk.fi
  • Tekniset ongelmat: tuki(at)tsv.fi
  • Tutustu myös julkaisuun Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2010 - 2016 (PDF).