Content markup

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Statspris för informationsspridning 2020: Risto Isomäki

Fackboks- och sciencefictionförfattaren Risto Isomäki fick livsgärningspriset för synnerligen betydande och långvarig informationsspridning även beaktande konstnärligt uttryck, som en förespråkare för jordens, havets och klimatets framtid.

Nyheter

Rekommendationer om vetenskapsfostran

Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran (Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundens delegation 2021).

Rekommendationer för vetenskapskommunikation

Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation (Delegationen för informationsspridning 2018) betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.