Content markup

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Statspris för informationsspridning 2020: Risto Isomäki

Fackboks- och sciencefictionförfattaren Risto Isomäki fick livsgärningspriset för synnerligen betydande och långvarig informationsspridning även beaktande konstnärligt uttryck, som en förespråkare för jordens, havets och klimatets framtid.

Nyheter
Evenemang

Åbo bokmässa 2021

Åbo Bokmässa arrangeras 1. – 3.10.2021.

Också Delegationen för informationsspridning deltar på mässan med program. Mer information kommer när temat publiceras i vår.