Content markup

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Nyheter
Evenemang

Åbo bokmässa 2021

Åbo Bokmässa arrangeras 1. – 3.10.2021.

Också Delegationen för informationsspridning deltar på mässan med program. Mer information kommer när temat publiceras i vår.