Statens pris för informationsspridning

Senast uppdaterad 26.10.2021

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar varje år de statliga prisen för informationsspridning på inrådan av delegationen för informationsspridning.

 

För vad och för vem?

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt. Priset beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete vars produkt kan vara ett högklassigt vetenskapligt verk eller någon annan informationsprodukt. Det kan också beviljas för förebildligt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete.

Prisen tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas. Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad krets experter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifik skara läsare.

Antalet statspris och storleken på dem beslutas årligen. Delegationen lägger fram en proposition inom ramen för det prisbelopp som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Informationsspridningens statspris har beviljats sedan år 1968. Här finns beviljade pris sedan 1968.

Läs mer om statsprissystemets historia samt bakgrunden till informationsspridningens statspris.

Vem och hur?

Såväl privatpersoner som organisationer kan göra förslag.

Förslagen lämnas in senast den 1 december varje år via den elektroniska blanketten. Förslag som lämnas in efter tidsfristen förs över till nästa års hantering.

Förslagen kan också skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Delegationen lämnar årligen in ett förslag på pristagare till undervisnings- och kulturministeriet senast den 31 maj.

Delegationens medlemmar och generalsekreterare har rätt att även ta i beaktande sådana informationsprodukter som inte har föreslagits.

Recensionsexemplar

Förläggarna sänder in de verk som föreslås för priset i form av tre eller fyra (3–4) recensionsexemplar till delegationens byrå. Också e-böcker tas emot (t.ex. PDF). Alla verk som under det gångna året har sänts in till delegationen är med i bedömningen. Delegationen påminner om att det är möjligt att sända in verken för bedömning så snart utgivningen har ägt rum.

Övrigt bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial för de TV- och radioprogram, tidningar och tidskrifter, webbtjänster och andra informationsprodukter som föreslås för priset samt för de personer som föreslås som mottagare av livsgärningspris inlämnas till delegationens byrå.

Delegationen återsänder inte inlämnat material.