Beviljade stipendier

Senast uppdaterad 22.9.2022

På denna sida finns beviljade stipendier för informationsspridning. Delegationen lägger ut offentliga projektbeskrivningar i den form som dom anges i ansökan (på finska eller svenska). Delegationen publicerar beskrivningen endast om ansökandet inte har förbjudit det.