Anvisningar för stipendieansökan

Senast uppdaterad 17.2.2023

På denna sida finns anvisningar för och tips på hur man söker informationsspridningens stipendier.

När och hur kan jag söka stipendium?

Ansökningstiden varje år i maj

  • Den elektroniska ansökningstjänsten öppnas den 1 maj och stängs sista vardagen i maj klockan 16.00.
  • Ansökningar kan endast skickas via det elektroniska ansökningssystemet.
  • När ansökningssystemet stängts går det inte längre att skicka in ansökningar.
  • Ansökningsannonsen innehåller uppgifter om sökbara stipendier, se stipendiernas ansökningsannons på Stipendier för informationsspridning -sidan

Elektroniskt ansökningsformulär

Hur ansöker jag?

1. Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan

Anvisningarna finns i ansökningssystemets formulär och på den har sidan.

2. Läs om stipendier som beviljats tidigare

Läs beskrivningar av projekt som tidigare beviljats stipendier (på finska/svenska).

3. Sök rätt stipendium

Läs ansökningsannonsen och välj den projektform som bäst motsvarar ditt projekt. Alternativen är 1) faktabok, 2) annan facklitteratur, 3) samarbete inom informationsspridning samt 4) annan informationsspridning.

Välj storlek på det stipendium som du vill söka, enligt hur länge ditt arbete kommer att pågå. De belopp som du kan söka är för 2, 4, 6 eller 8 månaders arbete. Beloppen anges i ansökningsannonsen.

Ett stipendium för sex eller åtta månaders arbete kräver att du kan frigöra dig från din huvudsyssla för den tid stipendieperioden varar. Under denna period kan du använda 20 procent av arbetstiden till annat arbete.

Mottagare av arbetsstipendier för minst fyra månader är LFöPL-försäkringsskyldig. Stipendier för fyra, sex och åtta månaders arbete innefattar en försäkringsandel enligt LFöPL.

4. En arbetsgrupp behöver flera ansökningar

Informationsspridningens stipendier är personliga stipendier för kreativt arbete. Stipendier kan alltså inte beviljas gemensamt för en arbetsgrupp, utan varje medlem i arbetsgruppen ska fylla i en egen ansökan och söka stipendium bara för sitt eget arbete. Det går inte heller att dela ut stipendier retroaktivt till arbetsgruppens medlemmar eller använda pengarna för att avlöna någon annan.

Kom ihåg att den som tar emot ett personligt stipendium också är LFöPL-försäkringsskyldig för hela det beviljade stipendiebeloppet. Stipendier kan inte betalas ut på till exempel en förenings eller ett universitets konto.

Eftersom det behövs flera ansökningar är det viktigt att samma projektnamnet anges i varje ansökan som gäller samma projekt. En av medlemmarna i arbetsgruppen skapar arbetsgruppen i ansökningsystemet och fäster de övriga medlemmarna till den. E-postadressen används som identifierare för medlemmar. Arbetsgruppens namn och medlemmar kan redigeras under Arbetsgrupper i systemet.

5. Skriv en riktigt bra arbetsplan

Det här är den viktigaste delen av din ansökan. Här ska du övertyga delegationens (jäktade) medlemmar om att ditt projekt är viktigt och att du kan din sak. Dela upp texten i stycken och håll den koncentrerad och tydlig.

Vad går projektet ut på? Vem riktar du dig till, alltså vilken är målgruppen för ditt projekt? Vem genomför du projektet med och hur fördelas arbetet i arbetsgruppen?

Förklara betydelsen av ditt projekt, och beskriv hur angeläget och aktuellt projektet är. Vilken sakkunskap har du? Vad är nytt i ditt projekt? Har du hittat ett nyskapande och originellt sätt att sprida information?

Om du söker stipendium också för kostnader, bör du ange kostnadernas andel av ansökan som helhet, och motivera varför kostnaderna är nödvändiga. Observera att endast vissa projektformer kan innehålla kostnader.

6. Kom ihåg publicerings- och kommunikationsplanen

I ansökan efterfrågas även en publicerings- och kommunikationsplan för projektet. När du ansöker om finansiering behöver det ännu inte finnas ett publicerings- eller förlagsavtal för faktaboksprojektet. Berätta ändå vilka aktörer du har tänkt vända dig till, och varför du tror att de skulle vara intresserade av ditt projekt.

Vad händer om ingen vill publicera projektet? Berätta hur du i så fall kan använda projektet för informationsspridning.

7. Logga in i ansökningssystemet

Logga in i ansökningssystemet först när din arbetsplan är klar. Om det är första gången du använder systemet, måste du först registrera dig som användare.

Efter registreringen får du ett lösenord per e-post. Kopiera lösenordet noggrant: till exempel lilla l, stora I och siffran 1 förväxlas lätt, liksom lilla o, stora O och siffran 0. Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det på ansökningssystemets inloggningssida.

8. Fyll i ansökan omsorgsfullt

Skriv din arbetsplan i ett textbehandlingsprogram och flytta sedan texten till det fält som reserverats för den. Fyll i alla obligatoriska fält. Det går inte att spara bilagor i ansökningssystemet. Alla uppgifter som behövs för beslutet ska därför anges i själva ansökan!

Kontrollera din ansökan ännu en gång innan du skickar in den. Du kan också skriva ut ansökan till dig själv.

Om du vill korrigera eller ändra någonting i din ansökan, kan du under ansökningstiden återta din inskickade ansökan från systemet, redigera den och sedan skicka in den på nytt. När ansökningstiden löpt ut kan du inte längre ändra din ansökan.

Kom alltid ihåg att skicka in din ansökan! Endast inskickade ansökningar tas upp till behandling.

9. Låt inte tekniska problem komma i vägen för ett bra projekt!

Om du har problem med tekniken, kontakta vår support: tuki(at)tsv.fi

10. Om det är något du undrar över, läs vanliga frågor och svar (på finska) eller fråga oss.