Delegationen för informationsspridning (TJNK)

Senast uppdaterad 4.3.2022

Delegationen för informationsspridning (TJNK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Delegationen har tillsatts genom statsrådets beslut den 13 januari 1972.

Delegationen för informationsspridning är en aktör inom vetenskapsförvaltningen som koordinerar informationsspridningens område och främjar informationsspridning.

Uppgifter

  • lägga fram förslag och initiativ för undervisnings- och kulturministeriet om olika sätt att främja informationsspridningen i Finland, ge utlåtanden om frågor med anknytning till delegationens verksamhetsområde och väcka debatt om frågor som gäller området
  • årligen lägga fram ett förslag för undervisnings- och kulturministeriet om mottagare av informationsspridningens statspriser
  • bevilja informationsspridningens projektstipendier
  • sammanställa en stödlista för bibliotekens inköp av kvalitetsböcker med liten upplaga för facklitteraturens del
  • göra undersökningar och utredningar inom området för informationsspridning
  • främja utbildning inom vetenskapskommunikation och facklitterärt författande
  • utföra andra uppgifter som den tilldelats av undervisnings- och kulturministeriet.

Som sakkunnigorgan har delegationen för informationsspridning inflytande över målen och verksamheten för ministeriet och vetenskapsorganisationerna.

Sammansättningen presenteras på sidan Medlemmar.

Mer information om delegationen fås från statsrådetsprojektregister – HARE.