Delegationen för informationsspridning (TJNK)

Delegationen för informationsspridning (TJNK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Delegationen har tillsatts genom statsrådets beslut den 13 januari 1972.

Delegationen för informationsspridning är en aktör inom vetenskapsförvaltningen som koordinerar informationsspridningens område och främjar informationsspridning.

Uppgifter

  • lägga fram förslag och initiativ för undervisnings- och kulturministeriet om olika sätt att främja informationsspridningen i Finland, ge utlåtanden om frågor med anknytning till delegationens verksamhetsområde och väcka debatt om frågor som gäller området
  • årligen lägga fram ett förslag för undervisnings- och kulturministeriet om mottagare av informationsspridningens statspriser
  • bevilja informationsspridningens projektstipendier
  • sammanställa en stödlista för bibliotekens inköp av kvalitetsböcker med liten upplaga för facklitteraturens del
  • göra undersökningar och utredningar inom området för informationsspridning
  • främja utbildning inom vetenskapskommunikation och facklitterärt författande
  • utföra andra uppgifter som den tilldelats av undervisnings- och kulturministeriet.

Som sakkunnigorgan har delegationen för informationsspridning inflytande över målen och verksamheten för ministeriet och vetenskapsorganisationerna.

Den nuvarande delegationens mandatperiod pågår 1.6.2018–31.5.2021. Sammansättningen presenteras på sidan Medlemmar.

Mer information om delegationen fås från statsrådetsprojektregister – HARE.