Övriga stipendier och pris

Senast uppdaterad 15.1.2024

På den här sidan har man samlat ihop länkar om de mest centrala finländska stipendierna och prisen inom informationsspridningsfältet samt andra nyttiga instanser. Eftersom informationen på sidorna kan komma att ändras, ber vi dig som besöker våra sidor att informera oss om ändringar, felaktigheter eller brister, se kontaktuppgifter.

Stipendier för författare och journalister

Stipendier för översättare

Inhemska informationsspridningspris

Inhemska stipendie- och prisförteckningar

Internationella förteckningar