Kontakt

Delegationens byrå är placerad i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation i Kronohagen, Helsingfors.

Adress: Delegationen för informationsspridning, Snellmansgatan 13, FIN-00170 Helsingfors

E-mail: info(at)tjnk.fi

Facebookwww.facebook.com/tiedonjulk

Twitter: @tiedonjulk, www.twitter.com/tiedonjulk

ORDFÖRARE

Professor Esa Väliverronen, Helsingfors universitet

GENERALSEKRETERARE

Reetta Kettunen.

Reetta Kettunen

Tel. (09) 228 69 236 / 040 733 5935 (ons. - fre.)

E-mail: reetta.kettunen(at)tjnk.fi

PLANERARE

Terhi Tarkiainen

Tel. 044 346 9990

E-mail: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

BYRÅSEKRETERARE

Kaisu Reiss.

Kaisu Reiss

Tel. 044 774 9786

E-mail: kaisu.reiss(at)tsv.fi

 

Foto: Minna Rossi