Apurahat

Ohjeet apurahan hakemiseen

Milloin ja miten apurahaa voi hakea?

Hakuaika vuosittain toukokuussa

  • sähköinen hakupalvelu aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00
  • hakemuksen voi lähettää vain sähköisen hakujärjestelmän kautta
  • hakemusta ei voi lähettää enää hakujärjestelmän sulkeutumisen jälkeen
  • tarkemmat tiedot haettavana olevista apurahoista löytyvät hakuilmoituksesta

Hakulomakkeen täyttöohje

Apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.