Tiedonjulkistamisen apurahoihin kohdistuu kova hakupaine

7.6.2024
Kaavio, joka näyttää haetun rahoituksen määrän kehityksen vuodesta 2016 alkaen. Jyrkin nousu on ollut vuosina 2023 - 2024. Samalla rahoitettujen hakemusten määrä on romahtanut 15 - 20 prosentista 6 prosenttiin.

Tiedonjulkistamisen apurahahakemuksia saapui taas ennätysmäärä. Haetusta rahoituksesta voidaan myöntää vain noin 6 %.

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista sekä muuta tiedonjulkistamista. Vuoden 2024 apurahat olivat haettavissa toukokuun ajan.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta vastaanotti 575 apurahahakemusta. Hakemusten määrä laski poikkeuksellisesta edellisvuodesta (vuosi 2023: 756 hakemusta). Verrattuna pidempiaikaiseen saapuneiden hakemusten määrään tänä vuonna saapui taas ennätysmäärä hakemuksia.

Neuvottelukunnalta haettu rahoitus on viime vuosina kasvanut rajusti: kun vielä vuonna 2022 haettiin 2 644 000 euroa, vuonna 2023 summa oli noussut 7 164 000 euroon. Vuonna 2024 haettu rahoitus oli jo ennätykselliset 7 546 000 euroa.

Myöntövaltuus eli jaettavana oleva apurahamäärä on tänä vuonna 440 000 euroa, mikä on alle 6 % haetusta rahoituksesta.

Tavoitteena rahoittaa pitkäkestoisempaa työskentelyä

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan ammattimaista luovaa työskentelyä. Apurahoja haetaan ja myönnetään työkuukausina: 4, 6 tai 8 kuukautta. Aiemmista vuosista poiketen 2 kuukauden työskentelyapurahoja ei enää myönnetä.  Vuonna 2024 apurahaa haettiin tasaisesti kaikille tarjolla olleille työskentelyjaksoille. Suosituin oli lyhyin eli 4 kuukauden pituinen apuraha (205 hakemusta). 

Apurahaa oli mahdollista hakea neljään hankemuotoon: tietokirjaan, muuhun tietokirjoittamiseen, tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan ja muuhun tiedonjulkistamiseen. Hakemuksista valtaosa, 70 %, oli tietokirjahankkeita. 20 % hakemuksista kohdistui muuhun tiedonjulkistamiseen, 7 % muuhun tietokirjoittamiseen ja 3 % tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan.

Päätökset syyskuun loppuun mennessä

Hakemukset arvioi neuvottelukunnan asettama työryhmä.

Arviointi kohdistuu erityisesti työsuunnitelman laatuun ja siinä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 

  • mikä on hankkeen merkitys, ajankohtaisuus ja kohderyhmä 
  • hankkeen käytössä oleva asiantuntemus 
  • hankeidean luovuus uuden tiedon julkistamisessa 
  • työsuunnitelman toteutettavuus. 

Päätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia. 

Päätökset apurahoista tehdään syyskuun loppuun mennessä. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä. Neuvottelukunta julkaisee verkkosivuillaan niiden apurahansaajien nimet ja hankekuvaukset, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkistamiseen. 

Lue lisää neuvottelukunnan noudattamista esteellisyyssäännöistä

Lue lisää apurahojen vaikuttavuudesta: Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2019-2021.

Lisätietoja:
pääsihteeri Reetta Kettunen
reetta.kettunen@tjnk.fi
040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös