Content markup

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Tietopohjainen päätöksenteko vaatii kielitietoisuutta

Kieli on tutkijoiden − myös kielentutkijoiden − vaikuttamisen väylä tai este. Sekä tutkijoilta että päättäjiltä vaaditaan hyvää kielitietoisuutta, jotta mikään ala ei jäisi katveeseen yhteiskunnan kehittämisessä.

Tiedonjulkistamisen apurahat 2022

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta julistaa haettavaksi vuoden 2022 tiedonjulkistamisen apurahat. Hakuaika alkaa 1.5. klo 00:00 ja päättyy 31.5. klo 16:00.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Tiedejulkaisemisen päivät 2022

Tiedejulkaisemisen päivät järjestetään Joensuussa 3.-4.10.2022. Teema julkistetaan kevään edetessä.

Tiedekasvatuksen suositukset

Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2021.

Tiedeviestinnän suositukset

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2018) korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimuksen toteuttamista.