Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)

Viimeksi päivitetty 9.2.2024

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) edistää luotettavan tutkitun tiedon saatavuutta ja käyttöä yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä neuvottelukunta seuraa tutkitun tiedon kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta kokoaa yhteen suomalaisen tutkitun tiedon viestimisen asiantuntijoita ja osaamista. Neuvottelukunnan toiminnan ytimessä on sen asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen tiedonjulkistamisen kehittämiseksi ja edistämiseksi. Neuvottelukunta palkitsee ja tukee tiedonjulkistamista osana tiedehallintoa.  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan työskentelyä tukee päätoiminen sihteeristö, jossa toimii pääsihteerin lisäksi asiantuntija ja suunnittelija. 

Neuvottelukunnat ovat julkisyhteisöinä ketterä ja kustannustehokas väline laajapohjaiseen keskusteluun asiantuntijoiden, instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Neuvottelukunnat vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa.

Tehtävät

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • Tehdä opetusministeriölle esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä maassamme, antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja herättää keskustelua alan kysymyksistä
  • Tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen jakamiseksi
  • Myöntää tiedonjulkistamisen apurahat
  • Tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistamisen alueelta
  • Edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen koulutusta
  • Suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät.

Asiantuntijaelimenä tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vaikutus ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan. Vuoteen 2023 asti neuvottelukunta teki ehdotukset vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukilistalle, joka lakkautettiin vuonna 2024.

Neuvottelukunnan kokoonpano on esitelty Jäsenet-sivulla.

Lisätietoja neuvottelukunnasta saa valtioneuvoston hankerekisteri - HARE:sta.