Valtionpalkinnot

Viimeksi päivitetty 26.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

 

Mistä ja kenelle?

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen määrä ja suuruus päätetään vuosittain. Neuvottelukunta tekee esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön varaaman palkintomäärärahan puitteissa. 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja on myönnetty vuodesta 1968 alkaen. Tutustu aiemmin myönnettyihin palkintoihin.

Lue lisää valtionpalkintojärjestelmän historiasta ja tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon taustasta.

Kuka ja miten?

Ehdotuksia voivat tehdä sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.

Palkintoehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeellaMääräajan jälkeen tehdyt ehdotukset siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn.

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Neuvottelukunta laatii 31.5. mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen palkinnon saajiksi.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

Arvostelukappaleet

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (3 - 4) arvostelukappaletta neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF). Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä. Neuvottelukunta muistuttaa mahdollisuudesta toimittaa teokset arvioitavaksi heti niiden ilmestyttyä.

Muu tausta-aineisto

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotetuista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettua aineistoa.