Laadukas tieto kuuluu kaikille!

23.8.2021
Kuvituskuvassa huutomerkki puhekuplan sisällä.

Tutkitun tiedon tulee olla saatavilla ja mahdollisimman saavutettavaa.

Kesällä nimetty Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta aloitti toimikautensa linjaamalla tulevan kolmivuotiskauden tavoitteita. Puheenjohtajaksi valittiin professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi Liisa Suvikumpu Säätiöt ja rahastot ry:stä. 

Mitä toiminnan motto, Laadukas tieto kuuluu kaikille!, oikein tarkoittaa?

Laadukas tieto kuuluu kaikille! kuvaa tiedonjulkistamisen periaatteita. Luotettavan tiedon on oltava saatavilla eli mahdollisimman avoimesti meidän kaikkien ulottuvilla. Lisäksi sen on oltava saavutettavaa. Saavutettava tieto tarkoittaa muutakin kuin käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja. Saavutettava tieto viestitään niin, että käyttäjä sen myös ymmärtää. 

Toiminnan motolla on myös suora yhteys neuvottelukunnan vuonna 2013 julkaisemaan tiedeviestinnän ensimmäiseen kansalliseen Tiede kuuluu kaikille! -toimenpideohjelmaan.

Tämän jälkeen neuvottelukunta on linjannut tiedeviestintää Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti -tiedeviestinnän suosituksissa (2018) ja Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa -tiedekasvatuksen suosituksissa (2021). 

Laadukkaan tiedon tukemista

Nyky-yhteiskunnassa tietoa on tarjolla paljon. Tutkitun ja koetellun tiedon lisäksi leviää epävarma, kiistanalainen tai väärä tieto. Epätieto voi olla tahattomasti tai tarkoitushakuisesti levitettyä. Tiedon kriittisen arvioinnin taidot – medialukutaito ja tieteen lukutaito – ovat yhä tärkeämpiä kansalaistaitoja. 

Neuvottelukunta haluaa korostaa tietokirjallisuuden ja monipuolisen tiedonjulkistamisen keskeistä roolia tiedekasvatuksen, elinikäisen tiedeoppimisen ja tiedepääoman taustalla. 

Toimikauden 2021–2024 keskeisin muutos on neuvottelukuntien entistä vahvempi rooli tietokirjallisuuden valtiontuen myöntäjänä. Tämä niin kutsuttu kirjastoapurahoja koskeva lakimuutos on kuitenkin lykkääntynyt

Tiedonjulkistamisen asiantuntijayhteisö

Neuvottelukunnan tuore puheenjohtajisto korostaa neuvottelukunnan poikkeuksellisen syvällistä tiedonjulkistamiseen liittyvää asiantuntemusta. Jäsenten taustaorganisaatiot edustavat korkeakoululaitoksia, mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Puheenjohtajat työskentelevät sen puolesta, että neuvottelukunnan asiantuntijatyö jatkuu ja voimistuu. Neuvottelukunta haluaa myös entisestään vahvistaa asiantuntijarooliaan: jäsenet haluavat olla aktiivisia ja aloitteellisia tiedonjulkistamisen puolestapuhujia. 

"Vaikuttavaa asiantuntijatyötä rakkaudesta tieteeseen, taiteeseen ja tutkittuun tietoon."

Neuvottelukunnan työ hakee lumipalloefektiä. Keskeistä on antaa sysäys toiminnalle, joka laajenee ja vaikuttaa. Hyvänä käytännön esimerkkinä on neuvottelukunnan työ asiantuntijoiden sananvapauden puolesta. Ilmiön näkyväksi tekeminen on johtanut toimintatapojen muutokseen ja tukitoimiin

Työ on myös kustannustehokasta. Asiantuntijayhteisön osaaminen kuratoidaan neuvottelukunnan kautta yhteiskunnan hyödyksi. Kyse on luottamustoimesta ja talkootyöstä; rakkaudesta tieteeseen, taiteeseen ja tutkittuun tietoon. 

Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Neuvottelukunnan laatimat suositukset voit ladata täältä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös