Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta asetettu kaudelle 2021–2024

7.6.2021
""

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jäsenet kolmivuotiskaudelle 2021–2024. Professori Esa Väliverronen nimettiin puheenjohtajaksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan alan keskeisiä järjestöjä.

Neuvottelukunnan tuore puheenjohtaja Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt toimittajana useissa sanoma- ja aikakauslehdissä.

Väliverrosen tutkijanuran kiinnostuksen kohteita ovat tieteen julkisuus ja tiedeviestintä, mediateoriat ja journalismi sekä ympäristöviestintä. Hänen viimeisimpiä tutkimushankkeita ovat Tutkijan sananvapaus ja julkinen asiantuntijuus (Koneen säätiö, 2017–2019) ja Mediating Expertise: public debates on health (Suomen Akatemia, 2019–2022) sekä Koronakriisin julkinen dynamiikka (Helsingin Sanomain säätiö, 2020–2022).

Muut jäsenet

  • tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, Lapin yliopisto
  • toimittaja Jakke Holvas, Radio- ja televisiotoimittajien liitto
  • professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto
  • apulaisprofessori Anu Lahtinen, Helsingin yliopisto
  • johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos
  • strategisen viestinnän päällikkö Maria Lassila-Merisalo, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • yliopistonlehtori Anna Rastas, Tampereen yliopisto
  • toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry
  • johtaja Leena Suurpää, Suomen Punainen Risti
  • kirjastonjohtaja Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Neuvottelukunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sihteerinä toimii pääsihteeri Reetta Kettunen.

Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös