Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset julkaistu

15.2.2021
Piirroskuva lapsista, joilla on monenlaisia tietoteknisiä laitteita.

Kestävä ja sopeutuva yhteiskunta tarvitsee tiedepääomaa, joka rakentuu tiedekasvatuksen ja elinikäisen tiedeoppimisen keinoin. Tiedekasvatuksen suositukset julkaistiin 15.2.2021.

Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset ovat yhteinen lähtökohta ja innoituksen lähde kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville. Suositukset laadittiin yhteistyössä kymmenien kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen, museo- ja taidealan, tieteellisen seuratoiminnan sekä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden kanssa. Suositusten toteuttamisen tueksi koottiin vinkkejä ja toimenpide-ehdotuksia.

Suositukset rakentavat tiedepääomaa

Kriittinen ajattelu, kyky tulkita tietovirtaa sekä olennaisen erottaminen epäolennaisesta ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tarvitsemme yhä parempia median ja tieteen lukutaitoja.

Tieteen lukutaito syntyy tiedekasvatuksessa ja elinikäisessä tiedeoppimisessa. Päämääränä on vahvistaa yksilöitten ja yhteiskunnan tiedeosaamista ja tiedepääomaa opetuksen ja viestinnän keinoin.

Tiedeosaaminen tarkoittaa tutkitun tiedon käsittelemisen, luotettavan tiedon hankkimisen, kriittisen ajattelun ja oppimisen perustaitoja. Tiedeosaamiseen kuuluu myös ymmärrys eri tieteenalojen tuloksista, tehtävistä ja merkityksestä. Tiedepääoma puolestaan on tieteeseen liittyviä ja ajan myötä muotoutuvia käsityksiä, kokemuksia, asenteita ja resursseja.

Tiedekasvatuksen tarkoituksena on myös herättää kiinnostusta tieteeseen ja tarjota oppimisen iloa!

Yhteistyönä kiteytetyt suositukset

Tiedekasvatuksen suositukset on laadittu toimijoilta toimijoille. Suosituksia yhteiskehitettiin työpajoissa ja muokattiin avoimien kommentointikierrosten pohjalta. Työhön osallistui kymmeniä tiedekasvatuksen kentän asiantuntijoita.

Yhteistyönä laaditut suositukset kiteytettiin viideksi kokonaisuudeksi. Vaikuttava tiedekasvatus on saavutettavaa, laaja-alaista, osallisuuden mahdollistavaa, yhteisöllistä sekä innostavaa ja palkitsevaa.

Suositukset laadittiin Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteisessä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Heti hankkeen alusta alkaen oli selvää, että tiedekasvatuksen todellinen asiantuntemus on kentällä. Hanke toimi suositusten laatimisen fasilitaattorina.

Työskentelyn yhteydessä selkeytyi myös tarve yhdistää suositukset käytännön toimiin. Siksi lopulliset suositukset sisältävät liudan toimenpide-ehdotuksia eli vinkkejä ja ajatusten virittelyä tiedekasvatuksen toteuttamisen tueksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta esittävät lämpimät kiitoksensa kaikille suositusten laatimiseen osallistuneille tahoille!

Julkaisu: Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset

Publikation: Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran

Publication: Scientific literacy changes the world. Science education recommendations

Lue lisää: Kokoelma tiedekasvatukseen liittyviä uutisia ja Vastuullisen tieteen artikkeleita

Lisätietoja pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935, reetta.kettunen (at) tjnk.fi

Kuva: Linda Saukko-Rauta/Redanredan

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös