Kirjallisuuden tukimuotojen uudistus lykkääntyy

21.6.2021
Tietokoneen näppäimistö.

Työ niin kutsutun kirjastoapurahalain uudistamiseksi ei etene syksyllä 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2019 työryhmän laatimaan esityksen eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi. Työn yhteydessä tarkasteltiin myös apurahojen ja avustusten jakosuhdetta ja päätöksenteon järjestämistä. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 20.1.2021 ja luovutti raporttinsa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle 9.2.2021.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaa työryhmässä edustanut pääsihteeri Reetta Kettunen jätti raporttiin eriävän mielipiteen (PDF). Toisen eriävän mielipiteen jätti Suomen tietokirjailijoiden liitto.

Työryhmän raportti oli lausuttavana lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa. Lausuntoja pyydettiin 64 eri taholta, joista suurin osa oli erilaisia kirjailijayhdistyksiä ja kirjallisuuden järjestöjä. Lausuntoja saapui yhteensä 51 kappaletta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 7.6.2021 julkaisemaan lausuntoyhteenvetoon pääset tutustumaan täällä (PDF) ja saatuihin lausuntoihin lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Lausuntokierroksen jälkeen ilmenneiden lisäselvitystarpeiden vuoksi kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalakia koskevan hallituksen esitystä ei jätetä eduskunnalle syksyllä 2021 vaan arvion mukaan vasta syksyllä 2022.

Lisätietoja: HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista Valtioneuvoston hankeikkunassa

Sinua saattaisi kiinnostaa myös