Statspriser för informationsspridning 2019: Sukupuolena ihminen

1.10.2019
Producent Maiju Ristkari, kurator Nina Suni och fotograf Vesa Tyni.

Producent Maiju Ristkari, kurator Nina Suni och fotograf Vesa Tyni för det mångformiga projektet Sukupuolena ihminen

Sukupuolena ihminen är ett projekt som genom flera medier presenterar könsidentiteternas mångfald. Projektet består av en fotoutställning, en bok och en webbplats. Helheten förenar på ett smidigt sätt forskningsinformation, erfarenhetsbaserad sakkunskap samt konst.

Fotoutställningen avbildar transpersoner och har visats på 26 orter runt om i Finland, från Helsingfors till Rovaniemi och från Kuusankoski till Lappo. Vesa Tynis fotografier visar de avbildade på ett respektfullt sätt i för dem betydelsefulla miljöer. Utställningen har ofta visats på allmänna bibliotek, som har till lagstadgad uppgift att främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Projektet Sukupuolena ihminen är ute i samma ärende, utan att hetsa eller provocera i onödan.

Boken Sukupuolena ihminen är en täckande presentation av könsidentiteter. Den riktar sig till unga, men passar lika bra för vem som helst som är intresserad av könsidentiteter. Det råder inga tvivel om att boken kan stötta och hjälpa unga som söker sin identitet, samt vidga vyerna och tänkandet hos majoriteten som tillhör kategorin cispersoner.

Webbplatsen presenterar personer med avvikande könsidentitet, och berättar deras historia i ord och bild med aktning för de människor som lyft fram sina erfarenheter.

Projektet Sukupuolena ihminen är en lyckad kombination av olika sätt att samla in och sprida information. Projektet använder forskningsinformation, erfarenhetsbaserad kunskap och olika publikationsformer, och fördjupar därigenom förståelsen för ett samhälleligt ämne som rör oss alla och som är på samma gång privat och allmänt. Resultatet är en informativ och mänsklig helhet.

Läs mera i undervisningsministeriets meddelande

 

Du kan också vara intresserad av