Statspriser för informationsspridning 2019: Pertti Mustajoki

1.10.2019
Pertti Mustajoki.

Professor Pertti Mustajoki fick livsgärningspriset för mycket betydande och långvarig informationsspridning inom hälsokunskap och sunda livsstilsval.

Pertti Mustajoki (25.4.1943) är läkare inom inremedicin och specialiserad på ämnesomsättningssjukdomar. Han har i över trettio års tid skrivit och föreläst om viktkontroll samt verkat för livsstilsförändringar genom att ge tusentals överviktiga människor individuell handledning och grupphandledning.

Övervikt är en allvarlig hälsorisk. Många av våra folksjukdomar, såsom diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar, är kopplade till övervikt. I Finland finns över två miljoner överviktiga. Bland dessa kämpar hälften med att gå ner i vikt, och gör upprepade försök att banta. Mustajokis budskap som utkristalliserats under årens lopp och som bygger på vetenskaplig forskning är att olika dieter som begränsar ätandet är ett uselt sätt att gå ner i vikt med bestående resultat. Mustajoki har ur mängder av forskningsresultat samlat in och kuraterat metoder som gör det möjligt att minska kaloriintaget och gå ner i vikt utan strikta dieter. Han har på det sättet gett hopp till överviktiga som jojo-bantar: det är möjligt att gå ner i vikt permanent.

Mustajoki har publicerat många böcker om viktkontroll. Verket Laihdu pysyvästi utkom första gången 1988. Titlar som utkommit sedan dess är bland andra Paahtoleipäkatastrofi (2003), Ylipaino – tietoa lihavuudesta ja painonhallinnasta (2007), Painonhallinta (2010) och senast Vähennä kaloreita ilman dieettiä (2016). Utöver sina böcker har han skrivit många lättfattliga artiklar i tidningar och tidskrifter samt svarat på läsarnas frågor. Pertti Mustajoki har därtill ägnat sig åt omfattande medicinsk publicering, han har publicerat nästan 200 vetenskapliga artiklar och lärobokstexter. På bloggen Painonhallinta – kirjoituksia ylipainosta (www.perttimustajoki.fi) finns tiotals aktuella texter för personer som kämpar med vikten. Mustajoki är en omtyckt föreläsare som berättar att han, särskilt genom sina besök i smågrupper, fått en djupare förståelse för överviktigas svårigheter.

Trots att övervikt har blivit vanligare är det ytterst få finländska experter, om någon, som i sin informationsspridning riktad till en stor publik lika troget och oförtröttligt talat om övervikt som professor Pertti Mustajoki.

Läs mera i undervisningsministeriets meddelande

Du kan också vara intresserad av