Tieto kuuluu kaikille – Tiedonjulkistamisen apurahoilla edistetään tutkitun tiedon käyttöä ja saatavuutta

11.10.2023
Kuvassa teksti: Tieto kuuluu kaikille!

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista sekä tiedonjulkistamista. Tavoitteena on edistää tietokulttuurin monimuotoisuutta ja saattaa luotettava tutkittu tieto kaikkien saataville.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) jakoi tänä vuonna tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yhteensä 400 000 euroa. Apuraha myönnettiin 56 hakijalle. Neuvottelukunta arvioi ennätykselliset 756 hakemusta. Vuonna 2023 apurahan sai noin yksi 13 hakijasta (7,4 %). 

Vaikka tiedonjulkistamisen apurahat ovat niukkoja, ja puutetta on erityisesti pitkäaikaisen työskentelyn mahdollistavista apurahoista, on niillä kirkas tehtävä tiedon levittämisessä ja tietokirjailijoiden sekä tiedonjulkistamisen parissa työskentelevien työn ja ammattitaidon tukemisessa. 

Apurahoilla tuetaan tekijöiden ammattitaitoa ja kotimaista tietokirjallisuutta

Tiedonjulkistamisen apurahat ovat elintärkeä tuki kotimaiselle tietokirjallisuudelle. Kun tietokirjailijoille ei ole tarjolla pitkiä valtion apurahoja ja tietokirjallisuuden saamat tukieurot ovat huomattavasti niukemmat kuin kaunokirjallisuuden, mahdollistavat tiedonjulkistamisen apurahat päätoimisen luovan työn edes joksikin aikaa. TJNK:n selvityksen mukaan tiedonjulkistamisen apurahat ovat saajilleen merkityksellinen tuki, jonka turvin tehdään sitkeää, tehokasta ja vaikuttavaa työtä. Suurin osa TJNK:n rahoittamista hankkeista toteutuu. Apurahansaajat arvostavat tiedonjulkistamisen apurahoja ja niitä pidetään erittäin tarpeellisena rahoituksen muotona. 

”Tietokirjailijoiden tulot ovat jyrkässä laskussa. Apurahat ovat kirjailijoille merkittävä tuki.”

Pienen kielialueen erityispiirteisiin kuuluvat etenkin kotimaisilla kielillä julkaistavan tietokirjallisuuden pienet markkinat, jotka heijastuvat suoraan kirjojen menekkiin ja tietokirjailijoiden tuloihin. Kun kirjojen verokohtelukin pitää kirjojen hintoja korkealla, tietokirjailijoiden kirjoittamisesta saamat tulot jäävät yleensä vähäisiksi. 

Suomen Kirjailijaliiton ja Suomen tietokirjailijat ry:n mukaan kirjailijoiden tulot ovatkin tällä hetkellä jyrkässä laskussa. Vuodesta 2018 tietokirjailijoiden tulot ovat laskeneet peräti 45 prosenttia. Tietokirjailijoista suurin osa ei pysty tekemään kirjailijan työtä päätoimisesti, vaan sen ohessa tehdään myös muuta työtä. Samaan aikaan suurin osa Suomessa julkaistavasta kirjallisuudesta on tietokirjallisuutta.

Apurahat ovat siksi sekä ratkaisevan tärkeä taloudellisen tuen muoto, joka mahdollistaa kirjoittamisen, että vieläkin tärkeämpi tunnustus tietokirjailijalle hänen työnsä merkityksestä.

Kirkas tehtävä tiedon levittämisessä

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan ammattimaista tietokirjoittamista ja tiedeviestintää. Samalla edistetään tutkitun tiedon käyttöä, leviämistä ja saatavuutta yhteiskunnassa. Demokratia tarvitsee valistuneen ja äänestävän kansalaisen, mutta myös päätöksentekijän, jonka päätökset perustuvat tietoon. Vapaan kansalaiskeskustelun ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi tarvitaan luotettavaa tutkittua tietoa, joka on mahdollisimman monen saatavilla ja ymmärrettävissä. 

”Tiedonjulkistamisen apurahojen tavoitteena on saattaa luotettava tutkittu tieto kaikkien saataville.” 

Yleisöjen eriytyessä, julkisuuden pirstaloituessa ja hakukoneiden sekä sosiaalisen median alustojen vallan kasvaessa on entistä tärkeämpää tukea ammattimaista tietokirjoittamista ja monikanavaista tiedeviestintää, jotka tarjoavat tietoa uudessa, arjessa helposti lähestyttävässä muodossa. Niin tietokirjoilla, journalismilla, podcasteilla, somella, dokumenteilla kuin myös videoesseillä, teatterilla, taiteella ja kuvareportaaseilla on paikkansa luotettavan tutkitun tiedon välittämisessä erilaisille yleisöille. 

Samalla tutkitun tiedon ja sen yleistajuistamisen parissa työskentelevien ammattilaisten mahdollisuuksia ottaa osaa julkiseen keskusteluun tulee tukea. Vapaa tiedontuotanto ja tiedonvälitys ovat demokratian perusta. Tieto kuuluu kaikille! 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakaa vuosittain tiedonjulkistamisen apurahoja, joilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistavaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Apurahat ovat osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta jaettavaa valtionapua, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tutkitun tiedon julkistamisen tukemiseen. 

Lue uutinen vuoden 2023 apurahamyönnöistä tästä ja tutustu apurahan saaneisiin hankkeisiin täällä. Lisätietoja tiedonjulkistamisen apurahoista löydät täältä  

Tutustu myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan selvitykseen apurahoista. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös