Kysely tutkijoiden ja asiantuntijoiden kokemasta häirinnästä ja sananvapauden toteutumisesta

15.11.2023
Kuvituskuvassa puhekuplan sisällä teksti: Tutkijoiden sananvapauden tueksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) selvittää tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden toteutumista ja siihen kohdistuvia uhkia. Tutkijoille ja muille asiantuntijoille suunnattu kysely on auki 15.12.2023 asti.

Tutkijoiden sananvapaus on vapaan tieteen ja luotettavan tutkitun tiedon edellytys. Sananvapaus toteutuu, kun tieteenharjoittajat – tutkijat ja asiantuntijat – voivat kenenkään estämättä puhua julkisesti tutkimustuloksistaan ja asiantuntemuksensa piiriin kuuluvista asioista. 

Tieteen vapaus ja tutkijoiden ilmaisunvapaus ovat kuitenkin viime vuosina kaventuneet monissa maissa. Suomessa akateemista vapautta uhkaa erityisesti tutkijoiden häirintä ja erilaiset sananvapauden rajoittamisyritykset.  

Tutkijat voivat joutua esimerkiksi poliittisen painostuksen, esihenkilöiden tai kollegoiden painostuksen sekä yleisön esittämän asiattoman kommentoinnin, solvaamisen tai maalittamisen kohteiksi. Vakavimmillaan tutkijoiden kohtaama häirintä on väkivaltaista käytöstä tai sillä uhkaamista, kertoo Tutkijoiden sananvapauden tueksi -hankkeen asiantuntija Oula Silvennoinen. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kartoittaa kyselyllä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kokemuksia sananvapauden rajoittamisesta, painostuksesta ja häirinnästä. Kyselyssä kerätään tietoa esimerkiksi tutkijoiden esiintymiskanavista sekä saadun palautteen määrästä ja laadusta. Kysely toteutetaan ja vastaukset käsitellään nimettöminä.  

Tieteen ja tutkimuksen parissa toimivat tutkijat ja asiantuntijat voivat tiedustella linkkiä kyselyyn TJNK:lta. Kysely on lähetetty lisäksi kaikille kotimaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille, rahoittajille ja tieteellisille seuroille, jotka voivat jakaa kyselyä sisäisissä kanavissaan. Kyselyyn toivotaan vastauksia 15.12.2023 mennessä.

Tutkijoihin ja tutkittuun tietoon kohdistuva häirintä on ajoittain hyvin systemaattista ja tarkoitushakuista. Turvataksemme vastausten todenperäisyyttä, jaamme kyselyn linkkiä pääasiassa sidosryhmien sisäisissä kanavissa, kertoo Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Henriikka Mustajoki.

Kysely on osa hanketta, jonka tavoitteena on tukea tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapautta. TJNK laatii yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa ensimmäisen kansallisen toimintasuunnitelman ja suositukset tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Tutkijoiden sananvapauden tueksi -hankkeen (2023–2024) tarkoituksena on varmistaa, että kukaan ei jää yksin kohdatessaan häirintää tai painostusta. 

Lue lisää hankkeesta ja sen tavoitteista. Hanke on aikaisemmin toteuttanut tiede- ja tutkimusorganisaatioille suunnatun kyselyn tutkimusyhteisön toimintaohjeista häirintätilanteiden varalle. 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antaa asiantuntija Oula Silvennoinen, 044 710 8367, oula.silvennoinen@tjnk.fi. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon käyttöä ja saatavuutta sekä tukee tapoja viestiä tutkitusta tiedosta entistä vaikuttavammin. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös