Kysely tutkimusyhteisön toimintaohjeista häirintätilanteiden varalle avattu

27.6.2023
Kuvituskuvassa useita henkilöitä liikkumassa korkeakoulun portaikossa.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) selvittää uudessa hankkeessa tutkijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamaa häirintää. Samalla kehitetään kansallinen toimintasuunnitelma tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden tukemiseksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta selvittää, millaisia toimintaohjeita tiede- ja tutkimusyhteisöllä on käytössään tutkijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamien häirintätilanteiden varalle. Kokonaiskuvaa tilanteesta kartoitetaan kentän erilaisille toimijoille lähetetyn kyselyn muodossa.

Moni tiede- ja tutkimusorganisaatio on jo tunnistanut tutkijoiden ja asiantuntijoiden kohtaaman häirinnän yleisyyden ja ennalta valmisteltujen toimintaohjeiden välttämättömyyden. Osalta tukitoimet saattavat kuitenkin puuttua ja toisaalta koko tiede- ja tutkimusyhteisölle yhteisiä tukitoimenpiteitä ei vielä ole. Hanke selvittääkin nyt, millaisia tukitoimenpiteitä ja toimintaohjeita tiede- ja tutkimusorganisaatiot tarjoavat tutkijoiden ja asiantuntijoiden häirintätilanteiden varalle sekä millaisia toimintaohjeita kentän hyvinkin erilaiset toimijat ovat omaksuneet ja ottaneet käyttöönsä tai millaisia ohjeita niiltä puuttuu.

Kysely on lähetetty sähköpostitse kaikille kotimaisille tutkijoita ja asiantuntijoita merkittävästi työllistäville korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tutkimusrahoittajille, opetus- ja kulttuuriministeriön julkisten avustusten piirissä oleville ajatushautomoille sekä alan etujärjestöille. Kyselyyn vastataan organisaatiotasolla. Kysely on auki 31.8.2023 asti.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden tukeminen on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kaksivuotinen hanke (2023–2024), jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen strategia tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden tukemiseksi. Lue lisää hankkeesta täältä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Oula Silvennoinen
oula.silvennoinen@tjnk.fi
p. 044 710 8367

Pääsihteeri Reetta Kettunen
reetta.kettunen@tjnk.fi
p. 040 733 5935

Kuva: Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös