Köpstöd för bibliotek

Stödet för kvalitetslitteratur är ett köpstöd som undervisnings- och kulturministeriet årligen beviljar till kommunala bibliotek. I köpstödskretsen ingår alla Finlands kommuner med undantag av Ålands kommuner. Biblioteken får köpstödslistorna, i vilka man har samlat ihop titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet. Dessa titlar kan biblioteken sedan beställa med stödsumman. Med anslaget för det innevarande året kan biblioteken även skaffa verk som finns på föregående års köpstödslista.

Listan på facklitteratur sammanställs av delegationen för informationsspridning och för skönlitteraturens del sammanställs listan av Statenslitteraturkommission. Mer om köpstöd för bibliotek på undervisnings-och kulturministeriets webbplats.

Förslag senast 1.12.

Förslag till listan på facklitteratur kan lämnas in årligen senast den 1 december via den elektroniskablanketten (samma blankett som för förslaget till statspriser). Förslagen kan också skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Utöver böcker kan köpstödslistan innehålla lättläst litteratur, ljudböcker, böcker med extra stor text, inspelningar på teckenspråk samt litteratur på samiska. Även översatt litteratur kan föreslås för intagning på köpstödslistan.

Delegationen för informationsspridning sätter varje år ihop ett förslag på en köpstödslista för facklitteratur till ministeriet i mars månad.

Till förlagen:

Varje förlag får föreslå maximalt sex (6) titlar för införande på köpstödslistan.

Av de faktaböcker som föreslås för intagning på listan ska ett (1) recensionsexemplar levereras till delegationens byrå.

Samtliga böcker som dittills under året har inlämnats till delegationen är med i bedömningen, liksom de verk som har föreslagits för informationsspridningens statspris.

Mer information: se kontaktuppgifter.