Medlemmar

Senast uppdaterad 3.8.2022

Delegationen för informationsspridning består av en ordförande och 10 medlemmar som utnämns för 3 år i sänder av undervisningsministeriet, Finlands Akademi, Centralkommissionen för konst och centrala organisationer i branschen.

Sammansättning 1.6.2021 - 31.5.2024

ORDFÖRANDE

Professor Esa Väliverronen, Helsingfors universitet

VICE ORDFÖRANDE

Verkställande direktör Liisa Suvikumpu, Stiftelser och fonder rf

MEDLEMMAR

  • Chef för vetenskapskommunikation  Markku Heikkilä, Arktiska centret, Lapplands universitet
  • Journalist Jakke Holvas, Yle
  • Professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
  • Biträdande professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  • Forskningsprofessor Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
  • Forskare, överlärare Maria Lassila-Merisalo, Yrkeshögskolan HAMK
  • Universitetslektor Anna Rastas, Tammerfors universitet
  • Direktör Leena Suurpää, Röda Korset
  • Bibliotekschef Pekka Uotila, Yrkeshögskolan XAMK

GENERALSEKRETERARE

Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning

Tidigare sammansättningar

För sammansättningar sedan år 1967, gå till finska sidan Neuvottelukunnan aiemmat kokoonpanot