Medlemmar

Senast uppdaterad 18.5.2022

Delegationen för informationsspridning består av en ordförande och 10 medlemmar som utnämns för 3 år i sänder av undervisningsministeriet, Finlands Akademi, Centralkommissionen för konst och centrala organisationer i branschen.

Sammansättning 1.6.2021 - 31.5.2024

ORDFÖRANDE

Professor Esa Väliverronen, Helsingfors universitet

VICE ORDFÖRANDE

Verkställande direktör Liisa Suvikumpu, Stiftelser och fonder rf

MEDLEMMAR

  • chef för vetenskapskommunikation  Markku Heikkilä, Arktiska centret, Lapplands universitet
  • journalist Jakke Holvas, Yle
  • professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
  • biträdande professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  • forskningsprofessor Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
  • forskare, överlärare Maria Lassila-Merisalo, Yrkeshögskolan HAMK
  • universitetslektor Anna Rastas, Tammerfors universitet
  • direktör Leena Suurpää, Röda Korset
  • bibliotekschef Pekka Uotila, Yrkeshögskolan XAMK

GENERALSEKRETERARE

Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning

Tidigare sammansättningar

För sammansättningar sedan år 1967, gå till finska sidan Neuvottelukunnan aiemmat kokoonpanot