Ge förslag på mottagare av informationsspridningens statspris!

På denna sida kan du göra förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning. Det finns två olika blanketter: för fackböcker och för övriga förslag.

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt.

Priset beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete vars produkt kanvara ett högklassigt vetenskapligt verk eller någon annan informationsprodukt. Det kan också beviljas för förebildligt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete. Prisen tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas. Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad kretsexperter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifikskara läsare.

Såväl privatpersoner som organisationer kan göra förslag senast den 1 december varje år.

Förslagen till mottagare av statens pris för informationsspridning lämnas in via den elektroniska blanketten. Förläggare kan också använda den blanketten för fackböcker för att göra förslag till inköpsstödslistan.

Länkar till elektroniska blanketter:

>> FACKBÖCKER

>> ÖVRIGA FÖRSLAG

Mer information om prisen finns på Statspris -sidan.

Tekniskt stöd: tuki(at)tsv.fi
Förfrågningar: info(at)tjnk.fi