Ge förslag på mottagare av informationsspridningens statspris!

Senast uppdaterad 7.10.2022

På denna sida kan du göra förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning. Det finns två olika blanketter: för fackböcker och för övriga förslag.

Priser beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt.

Priser beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete vars produkt kanvara ett högklassigt vetenskapligt verk eller någon annan informationsprodukt. Det kan också beviljas för förebildligt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete.

Priset tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas. Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad kretsexperter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifikskara läsare.

Såväl privatpersoner som organisationer kan göra förslag senast den 1 december varje år.

Förslagen till mottagare av statens pris för informationsspridning lämnas in via den elektroniska blanketten. Förläggare kan också använda den blanketten för fackböcker för att göra förslag till inköpsstödslistan.

Länkar till elektroniska blanketter:

Personuppgifter som anges på blanketterna kommer att lagras på servern bara tills priset delas ut, varefter det kommer att raderas. Delegationen använder informationen endast för prisbehandling och överförs inte eller lämnas ut till andra parter.

Mer information om priser finns på Statspris -sidan.

Tekniskt stöd: tuki(at)tsv.fi
Förfrågningar: info(at)tjnk.fi