Ge förslag på mottagare av informationsspridningens statspris!

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt.

Priset beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete vars produkt kanvara ett högklassigt vetenskapligt verk eller någon annan informationsprodukt. Det kan också beviljas för förebildligt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete. Prisen tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas. Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad kretsexperter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifikskara läsare.

Såväl privatpersoner som organisationer kan göra förslag senast den 1 december varje år.

Förslagen till informationsspridningens statspris lämnas in via den elektroniska blanketten. Det finns två olika blanketter: för faktaböcker för och övriga förslag. Förläggare kan också använda den blanketten för faktaböcker för göra förslag till inköpsstödslistan.

Länkar till elektroniska blanketter:

>> FAKTABÖCKER

>> ÖVRIGA FÖRSLAG

Mer information om prisen finns på Statspris -sidan.

Tekniskt stöd: tuki(at)tsv.fi
Förfrågningar: info(at)tjnk.fi