Webbplatsen Ansvarsfull forskning

21.1.2019
Vastuullisen tieteen etusivu.

Webbplatsen Ansvarsfull vetenskap förenar god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation med en öppen vetenskapskultur.

Webbplatsens lättfattliga artiklar är skrivna av experter och av de organ som står bakom webbplatsen. Artiklarna fördjupar läsarens förståelse av de teman som webbplatsen behandlar.

Nytt material till webbplatsen produceras kontinuerligt tillsammans med vetenskapssamfundet. Vid framställningen av material utnyttjas bland annat material från delegationernas expertseminarier samt andra expertevenemang. Artiklarnas upphovsmän ombes att i huvudsak skriva på sitt modersmål.

Ta kontakt om du har ett ämne för en artikel!

Bakom webbplatsen står Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen, som är sakkunnigorgan inom undervisnings- och kulturministeriets vetenskapsförvaltning. Webbplatsen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Kontakt:
info@vastuullinentiede.fi
@VastTiede

Du kan också vara intresserad av