Vastuullinen tiede - ehdota aihetta artikkeliksi

21.1.2019
Vastuullisen tieteen etusivu.

Tiedote.

Vastuullinen tiede -sivusto on opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Sen yleistajuisten, asiantuntijoiden ja sivuston taustatahojen kirjoittamien artikkelien avulla ymmärrys sivuston käsittelemistä aiheista syvenee.

Sivustolle tuotetaan jatkuvasti uutta materiaalia yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Materiaalituotannossa hyödynnetään muun muassa neuvottelukuntien järjestämien asiantuntijaseminaarien ja muiden asiantuntijatapahtumien kautta muodostuvaa aineistoa. Artikkelien tekijöitä pyydetään kirjoittamaan pääsääntöisesti omalla äidinkielellään.

Jos Sinulla on aihe artikkeliksi, ota yhteyttä!
info@vastuullinentiede.fi
@VastTiede

Hanke on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteinen ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. TJNK ja TENK toimivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös