Statspriser för informationsspridning 2019: Anna Kontula

1.10.2019
Anna Kontula.

Doktor i samhällsvetenskap, sociolog Anna Kontula för verket Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä

Anna Kontulas verk Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä är en tät skildring som presenterar inifrån vad som händer i den finska demokratins kärna, riksdagen.

Verket ger vanliga medborgare en glimt bakom kulisserna och tillgång till sådan information som inte finns i massmedier eller riksdagshandlingar. Boken berättar om de oskrivna regler som styr riksdagsledamöternas arbete, liksom om de vanor och den hackordning som råder i riksdagen. Den åskådliggör med tydliga exempel hur arbetet sätter riksdagsledamotens livskontroll, familj och parförhållande på prov. Boken behandlar hur man kommer in i riksdagen och behåller sin plats, riksdagsledamotens inkomster och förmåner, samt den betydelse nätverk och information har i beslutsfattandet.

Forskare Anna Kontula har varit riksdagsledamot sedan 2011. I boken Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä gör Kontula sociologiska observationer i en gemenskap där hon själv är fullvärdig medlem. Dessutom intervjuar hon 16 riksdagsledamöter som berättar om påfrestningarna i riksdagsarbetet. Boken är ändå ingen konfliktcentrerad maktundersökning, utan en lättfattlig beskrivning av gruppdynamiken i riksdagen.

Anna Kontula kombinerar skickligt forskarens professionella blick med sitt arbete som riksdagsledamot. I verket gör hon upp med uppfattningar om att riksdagsarbetet bara handlar om att dricka kaffe och trycka på röstningsknappen, och tar en närmare titt på hur den representativa demokratin verkställs på den arbetsplats som kallas Riksdagen. Verket är forskarens och riksdagsledamotens berättelse om hur de 200 riksdagsledamöternas miniatyrvärld fungerar och förblir arbetsduglig.

 

Läs mera i undervisningsministeriets meddelande

 

Du kan också vara intresserad av