Statspris för informationsspridning 2020: Long Play

13.10.2020
Arbetsgrupp Long Play.

Arbetsgruppen för deras ambitiösa arbete som föregångare inom digital journalistik genom publikationen Long Play.

Journalisten och fackboksförfattaren Hanna Nikkanen, chefredaktören Antti Järvi, redaktionssekreteraren Ilkka Karisto, journalisten och lektorn i journalistik Reetta Nousiainen, verkställande direktören Jussi Ruusila, journalisten och manusförfattaren Riku Siivonen, redaktionschefen Anu Silfverberg, journalisten och fackboksförfattaren Johanna Vehkoo samt journalisten och manusförfattaren Ilkka Pernu.

Journalistikens former och utkomstmodeller genomgår omvälvande förändringar. Long Play har befäst sin position som föregångare inom väl genomarbetad, faktabaserad digital journalistik.

Long Play, som grundades år 2013, publicerar tolv artiklar om året med omfattande reportage, personporträtt, essäer och grävande journalistik. Long play finansieras av läsarna, inte av annonsörer, och erbjuder en viktig publikationskanal för begåvade, oberoende journalister – en möjlighet för dem att fördjupa sig ordentligt i sina ämnen. Dessutom publicerar Long play korta kostnadsfria artiklar och läsarbrev, samt anordnar författarutbildning.

Det journalistiskt ambitiösa Long Play erbjuder en utmärkt motvikt till den allt mer kommersiella nyhetsjournalistiken och dess snabba tempo. Publikationen lyfter fram sällan omtalade och mindre uppmärksammade ämnen, och behandlar dem på ett informativt men också underhållande sätt.

Long Play är en viktig förebild för utvecklandet av kvalitetsjournalistik och gör den yngre publiken medveten om journalistiken. På detta sätt bidrar Long Play till att stärka yttrandefriheten och demokratin.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.

Du kan också vara intresserad av