Statspris för informationsspridning 2020: Juha Kauppinen

13.10.2020
Juha Kauppinen.

Journalisten och författaren Juha Kauppinen för verket Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista (”Mångfald – berättelser om försvinnanden”).

Juha Kauppinens bok Monimuotoisuus får läsaren att tänka på människans delaktighet i och förhållande till naturens mångfald, biodiversiteten. Det största hotet mot mångfalden är idag människans beteende, tanklöshet och kunskapsbrist, som resulterat i att vi själva som art också är hotade.

I boken lotsar Kauppinen läsaren genom Finlands natur via sex olika slags nyckelarter. Dessa arter – gyllensparv, lavskrika, väddsandbi, långskaftad svanmossa, öring och isranunkel – är till sin livsmiljö sådana att tiotals andra arters ekosystem och livskraft kan påverkas om de försvinner. 

När Kauppinen pratar om försvinnande är det alltså inte direkt frågan om att sällsynta arter dör ut, utan att de upphör att vara vanliga. Det, att naturen sådan som vi vant oss vid att uppleva den, håller på att försvinna.

Enligt Kauppinen är det inte svårt att rädda naturens mångfald. Det är bara frågan om hur väl införstådd människan är med de olika ekosystemens inbördes förhållanden, och olika arters naturliga livsmiljöer.

På så sätt får både myrar, skogar, åar och älvar, ängar, våtmarker, snårskogar, gölar och alla världens icke-odlingsbara marker annorlunda och mycket starkare innebörd efter denna läsupplevelse.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.

Du kan också vara intresserad av