Statspris för informationsspridning 2020: Risto Isomäki

13.10.2020
Risto Isomäki.

Fackboks- och sciencefictionförfattaren Risto Isomäki fick livsgärningspriset för synnerligen betydande och långvarig informationsspridning även beaktande konstnärligt uttryck, som en förespråkare för jordens, havets och klimatets framtid.

Risto Isomäki har under de senaste 25 åren publicerat en bok om året. Hans verk spänner över ett brett spektrum av genrer; bland hans böcker finns sciencefictionlitteratur, romaner, essäer, pamfletter, handböcker och facklitteratur. Också inom varje verk möts och korsas olika genrer, på ett sätt som är karaktäristiskt för Isomäki. Hans verk har också utgjort basen för film och tecknade serier.

Isomäki blev känd för den breda publiken senaste år 2005, då romanen Sarasvatin hiekkaa (”Sarasvatis sand”) nominerades till Finlandiapriset. Senare har Isomäki tilldelats både ett science fiction-pris och Warelius-priset som delas ut av Finlands facklitterära författare.

Miljöförstöring och klimatförändring är ett bärande tema i Isomäkis verksamhet och produktion. I sina verk kombinerar han forskningsinformation med sciencefictiongenrens typiska fantasifulla handlingsförlopp. Utöver upplevelser och spänning bjuder böckerna sina läsare på kunskap om livets förutsättningar: haven, träden, glaciärerna och djuren.

Isomäki rör sig smidigt i olika världsdelar och tidsåldrar och dessutom mellan verkligheten och olika fiktiva världar. Det är inte förvånande, att Snusmumriken är hans favoritkaraktär. 

Risto Isomäki är vid sidan av sin omfattande litterära produktion även aktiv inom miljöfrågor och frågor som rör utvecklingsländer. Han ställer frågor, väcker diskussion, förklarar och strävar efter förändring för en hållbar framtid.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.

Du kan också vara intresserad av