Statspris för informationsspridning 2020: Paleface och Esa Salminen

13.10.2020
Paleface och Esa Salminen.

Rapartisten Paleface (Karri Miettinen) och författaren Esa Salminen för verket Kolmetoista kertaa kovempi – räppärin käsikirja (”Tretton gånger hårdare – rapparens handbok”).

Choppaus, flossaus, jäppäys och fäträttäys. Kolmetoista kertaa kovempi – räppärin käsikirja kryllar av främmande ord och rappares yrkesjargong. Denna bjässe på 500 sidor innehåller också krönikor och journalistik, och är en handbok i rytmik, retorik samt ekonomiska frågor. I egenskap av branschens första finskspråkiga handbok tar verket sitt uppdrag på allvar.

En av bokens upphovsmän, Paleface, är en erfaren rappare. Han har betraktat ämnet inifrån. I verket hörs emellanåt berättelser i jagform, emellanåt i tredje person. Artistkarriären har utan tvekan öppnat dörrar och låtit upphovsmännen komma närmare ämnet än vad som skulle vara möjligt för en utomstående betraktare. Trots tillhörigheten till de innersta kretsarna bedömer verket med kritisk blick vissa sidoeffekter inom rapkulturen, såsom sexism och kriminalitet. 

Verket talar direkt till sina läsare, unga wannabe-rappare, ibland genom faderliga råd, ibland skrytsamt med rapparens självtillit. Boken övertygar också en mer osannolik läsare genom sitt heltäckande och bevandrade grepp. En anekdot från en rap-workshop på ett skolhem påminner om hur viktigt det är att ha något meningsfullt att göra: skolhemspersonalen förundrade sig när dagstidningarna plötsligt försvann från pausrummet. De unga hade insett att de borde utvidga sitt ordförråd om de vill lära sig att rappa. Det ryktades om att de till och med gått till biblioteket.

Kolmetoista kertaa kovempi visar läsaren rapkulturens väg från att vara ett marginellt subkulturellt fenomen till att nå toppen på hitlistorna, och vinna massornas gunst. Verket tecknar en vid bild av ämnet och urskiljer längs vägen många små detaljer som lämnar läsaren med mycket förståelse och många tankeställare.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.

Du kan också vara intresserad av