Statspris för informationsspridning 2020: Jouko Aaltonen och Seppo Sivonen

13.10.2020
Jouko Aaltonen och Seppo Sivonen.

Dokumentärfilmsregissören, producenten och forskaren Jouko Aaltonen och docenten i allmän historia Seppo Sivonen för verket Orjia ja isäntiä – ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla.

Jouko Aaltonens och Seppo Sivonens verk Orjia ja isäntiä (”Slavar och husbönder – svenskt-finskt kolonialvälde i Karibien”) skildrar den lilla ön Saint-Barthélemy i Karibien vid övergången från 1700- till 1800-talet. Denna lilla svenska koloni är föga känd, särskilt i Finland. Ännu mindre bekant är det faktum att svenskar och även många finländare deltog i slavhandeln.

Slavar köptes och skeppades från Afrika till ön, där de såldes eller förmedlades till övriga Karibien och till Amerika. Många svenska och finländska tjänste- och affärsmän som verkade på ön var slavhandlare och -ägare. Historieskrivningen har alltid betonat Sveriges undersåtars personliga frihet, därför är det viktigt för den nationella självförståelsen att också känna till det dystra kapitel som slavhandeln utgör i vår gemensamma historia. Fastän Sverige var en lilleputt i den internationella slavhandeln var landet inblandat, också kungahuset.

Verket Orjia ja isäntiä beskriver livet på koloniön på ett levande och medryckande sätt. Verkets kunskapsstoff är väldokumenterat.

I boken påminner Aaltonen och Sivonen om att slaveriet ännu inte försvunnit i historiens töcken. Uppskattningsvis 40 miljoner människor arbetar än idag i fabriker, väverier, syateljéer eller som sexarbetare i en situation som motsvarar slaveri. Vi som lever i länder med hög levnadsstandard anser det vara vårt privilegium att använda billiga varor som producerats genom slavarbetskraft, precis som våra landsmän för 200 år sedan.

Fotograf: Jaakko Lukumaa

Du kan också vara intresserad av