Statspris för informationsspridning 2020: Fanny Fröman

13.10.2020
Fanny Fröman.

Producenten och journalisten Fanny Fröman för hennes arbete med att göra världen begriplig på ett sätt som passar barn, och stimulera barn och unga att bli samhälleliga medborgare.

Barn är aktiva medieanvändare och lever i samma medieflöde som de vuxna. Därför är det viktigt att på ett tydligt och åldersanpassat sätt berätta för barnen vad som händer i världen, och producera nyhetsinnehåll av hög kvalitet också för dem.

Syftet med Lasten uutiset (”Barnens nyheter”), som publiceras av Helsingin Sanomat sedan våren 2016, är att främja medie- och informationskunnigheten hos både barn och vuxna. Genom Lasten uutiset kan barnen lära sig vad som är en nyhet och vad som inte är det. Barnen lär sig samtidigt att följa med i samhälleliga händelser och får mer kunskap om världen. Nyhetstjänsten är avgiftsfri och öppen för alla, och används runt om i Finland både i skolorna och i hemmen.

Lasten uutiset förklarar genom flera kanaler händelser som sker i Finland och världen, på ett sätt som är begripligt för barn. Lasten uutiset tar också upp ledsamma saker, men strävar efter att göra det utan att spä på barnens rädsla. Största delen av nyheterna i Lasten uutiset produceras särskilt för barn och väljs ut så att de berör just barnens eget liv och intresseområden. Barn är ofta aktivt delaktiga i nyheterna, som intervjuare och som sakkunniga.

Journalisten Fanny Fröman har från början producerat, skapat och formulerat idéer för den tryckta tidningen och nyhetssändningarna i Lasten uutiset. Fröman underskattar inte sin publik utan förklarar aktuella fenomen, såsom coronaviruspandemin år 2020, på ett journalistiskt och direkt sätt.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.

Du kan också vara intresserad av