Statspris för informationsspridning 2020: Anna-Kaisa Hiltunen

13.10.2020
Anna-Kaisa Hiltunen.

Redaktionschefen och chefen för forskningskommunikation Anna-Kaisa Hiltunen för verket Euroopan porteilla – turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet (”Vid Europas portar – asylpolitikens svåra skeden”).

Euroopan porteilla öppnar, såsom titeln antyder, en i väl avvägd fakta grundad port till den europeiska flykting- och asylpolitiken historia och samtid. Det är frågan om det första finskspråkiga facklitterära verket som behandlar bakgrunden till och historien bakom EU:s asylpolitik.

Euroopan porteilla erbjuder en bred och tydlig helhetsbild av flykting- och asylpolitikens utveckling i Europa från andra världskrigets slut till våra dagar. Boken kan läsas som ett specialverk om asylpolitik, men den kan lika gärna ses som en faktabok om Europas historia under de årtionden som gått sedan kriget. Den behandlar genom ett asylprisma det kalla krigets olika skeden, de ekonomiska kriserna samt utvecklingsvägar och friktioner i enandet av Europa. Genom att kombinera asyl- och flyktingfrågor med den ibland konfliktfyllda historien om enandet av Europa, påvisar Anna-Kaisa Hiltunen insiktsfullt hur dessa frågor genom Europas historia ibland varit ett vanskligt tvisteämne, ibland ett bortglömt fenomen.

Bokens författare Anna-Kaisa Hiltunen har mångsidiga expertkunskaper inom det ämne hon behandlar. Som journalist är hon specialiserad på migrationsfrågor och har tidigare arbetat på utrikesministeriet som gästande expert. Boken tar tag i ett globalt fenomen och behandlar det på ett gränsöverskridande sätt, vilket bör nämnas som bokens speciella förtjänst. Resultatet är en slagkraftig bok om ett fenomen som diskuteras minst lika mycket utgående från känslor och åsikter som från forskningsbaserad information.

Fotograf: Jaakko Lukumaa.