Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2020: Anna-Kaisa Hiltunen

13.10.2020
Anna-Kaisa Hiltunen.

Toimitus- ja tutkimusviestintäpäällikkö Anna-Kaisa Hiltunen teoksesta Euroopan porteilla — turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet.

Euroopan porteilla avaa nimensä mukaisesti punnittuun tietoon pohjautuvan portin Euroopan pakolais- ja turvapaikkapolitiikan historiaan ja nykytilaan. Teos on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja EU:n turvapaikkapolitiikan taustoista ja historiasta.

Euroopan porteilla tarjoaa laaja-alaisen ja selkeän kokonaiskuvan pakolais- ja turvapaikkapolitiikan kehityksestä Euroopassa toisen maailmansodan lopusta näihin päiviin. Kirjaa voi lukea yhtä lailla turvapaikkapolitiikkaa käsittelevänä erityisteoksena kuin Euroopan sodanjälkeisten vuosikymmenien historian kulkua kuvaavana tietokirjana, joka käsittelee turvapaikkaprisman kautta kylmän sodan vaiheita, talouskriisejä sekä Euroopan yhdentymisen kehityskulkuja ja kitkoja. Yhdistämällä turvapaikka- ja pakolaiskysymykset Euroopan yhdentymisen jännitteiseenkin historian kulkuun Anna-Kaisa Hiltunen osoittaa oivaltavasti, miten nämä kysymykset ovat asemoituneet Euroopan historian saatossa välillä kiperäksi kiistanaiheeksi, välillä unohdetuksi ilmiöksi.

Kirjan kirjoittaja Anna-Kaisa Hiltunen on käsittelemänsä aiheen monipuolinen asiantuntija. Hän on muuttoliikekysymyksiin erikoistunut toimittaja, joka työskenteli ulkoministeriössä vierailevana asiantuntijana. Kirja tarttuu globaaliin ilmiöön, käsitellen sitä ylirajaisella tavalla, mikä kirjan erityisansiona mainittakoon. Lopputuloksena on vaikuttava kirja ilmiöstä, josta käydään vähintään yhtä paljon tunteisiin ja mielipiteisiin kuin tutkittuun tietoon pohjaavaa keskustelua.

Kuvaaja: Jaakko Lukumaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös