Delegationen for informationsspridning för perioden 2021–2024

8.6.2021
""

Undervisningsministeriet har utnämnts Delegationen för informationsspridning för 2021–2024. Ordföraren är Esa Väliverronen.

Delegationen för informationsspridning består av en ordförande och 10 medlemmar som utnämns för tre år i sänder av undervisningsministeriet efter samråd med centrala organisationer i branschen.

Ny ordförare Esa Väliverronen är professor i medier och kommunikation vid Helsingfors universitet. Han har arbetat som journalist för flera tidningar och tidskrifter.

Andra medlemmar:

  • chef för vetenskap kommunikation Markku Heikkilä, Lapplands universitet
  • journalist Jakke Holvas, Föreningen för radio- och TV-journalister
  • professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
  • biträdande professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  • ledande expert Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
  • chef för strategisk kommunikation Maria Lassila-Merisalo, Yrkeshögskolan HAMK
  • universitetslektor Anna Rastas, Tammerfors universitet
  • verkställande direktör Liisa Suvikumpu, Stiftelser och fonder rf
  • direktör Leena Suurpää, Röda Korset
  • bibliotekschef Pekka Uotila, Yrkeshögskolan XAMK

Delegationens generalsekreterare är Reetta Kettunen.

Mer information: generalsekreterare Reetta Kettunen, tel. 040 733 5935

Du kan också vara intresserad av