Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja tietokirjallisuuden ostotukilistalle

29.10.2021
Neuvottelukunnan logo.

Tee ehdotus viimeistään 1.12.2021.

Neuvottelukunta tekee vuosittain esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia 1.12. mennessä:

  • tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi
  • yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Tarkemmat ohjeet ehdotusten jättämisestä löytyvät alta.

Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden.

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (3-4) arvostelukappaletta neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF), mutta arvostamme painettuja teoksia. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä.

Neuvottelukunta muistuttaa mahdollisuudesta toimittaa teokset arvioitavaksi heti niiden ilmestyttyä.

Muu tausta-aineisto

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle, ks. yhteystiedot.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä ehdotuksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Lue lisää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista.

Ehdotukset yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan. Teosluetteloon valittavista kirjoista päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosluettelo laaditaan Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen ehdotuksista.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ostotukilistan vain tietokirjallisuuden osalta. Kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii Valtion kirjallisuustoimikunta. Ohjeet kaunokirjallisuuden esittämiseen ostotukilistalle löytyvät Taiken sivuilta.

Tietokirjaehdotukset

Ostotukilistalle ehdotetaan ainoastaan teoksia, joiden levikin tiedetään tai arvellaan olevan vähäinen.

Laadukkaitten tietokirjojen lisäksi ostotukilistalle voi esittää selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja, suomenruotsalaista tietokirjallisuutta, saamenkielistä tietokirjallisuutta ja käännettyä tietokirjallisuutta.

Ostotukilistalle voi ehdottaa vuoden 2021 aikana julkaistuja tietokirjoja. Ehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella. Lomake on sama kuin tietokirjojen valtionpalkintojen ehdotuslomake. Rastita lomakkeesta kohta ”Esitys ostotukilistalle”.

Samaa teosta voi ehdottaa sekä valtionpalkinnon saajaksi että ostotukilistalle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi ehdotetut teokset ovat automaattisesti mukana myös ostotukikäsittelyssä.

Ostotukilistalle ehdotettavista tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF).

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle ehdotuksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa. Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä teoksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Lue lisää ostotuesta.

Yhteystiedot

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)tjnk.fi.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös