Ehdota tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaa!

Viimeksi päivitetty 7.10.2022

Tällä sivulla voit tehdä ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi. Tietokirjoille ja muille ehdotuksille on erilliset lomakkeensa. Piirros palkintoehdotuksen tekemisestä.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Ehdotuksia voivat tehdä sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt vuosittain 1. joulukuuta mennessä.

Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi tehdään sähköisellä lomakkeella. Kustantajat voivat käyttää Tietokirja-lomaketta myös ehdottaakseen tietoteoksiaan vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukilistalle.

Linkit sähköisiin lomakkeisiin:

Lomakkeilla annettuja henkilötietoja säilytetään palvelimella palkintojen myöntämiseen saakka, jonka jälkeen ne poistetaan. Neuvottelukunta käyttää tietoja vain palkintokäsittelyssä eikä niitä siirretä tai luovuteta neuvottelukunnan ulkopuolisille tahoille.

Lisätietoja palkinnoista löydät Valtionpalkinnot-sivulta.

Tekninen tuki: tuki(at)tsv.fi
Tiedustelut: info(at)tjnk.fi