Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja tietokirjallisuuden ostotukilistalle 1.12.2018

1.11.2018
""

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tiedote 1.11.2018

EHDOTUKSET TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNON SAAJIKSI JA TIETOKIRJALLISUUDEN OSTOTUKILISTALLE 1.12.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Neuvottelukunta tekee vuosittain esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.

Tässä tiedotteessa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia:

1. tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi
2. yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Ehdotukset pyydetään toimittamaan neuvottelukunnalle 1.12. mennessä.

Tarkemmat ohjeet ehdotusten jättämisestä löytyvät alta.

Lisätietoja antavat pääsihteeri Reetta Kettunen p. (09) 228 69 236, 040 733 59 35 ja suunnittelija Terhi Tarkiainen p. (09) 228 69 235.

Tiedustelut sähköpostitse: info[at]tjnk.fi

----

1. EHDOTUKSET TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNON SAAJIKSI

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi.

Palkinnonsaajaa voivat ehdottaa kustantajat, alan järjestöt, muut tahot ja yksityiset henkilöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden. Palkinnot jaetaan syksyllä 2019.

OHJEET EHDOTUKSEN TEKEMISEEN

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella:

https://www.tjnk.fi/fi/valtionpalkinnot/ehdotuksen-tekeminen

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet:

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (3 - 4) arvostelukappaletta neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF). Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä.

Muu tausta-aineisto:

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä ehdotuksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.


2. EHDOTUKSET YLEISTEN KIRJASTOJEN OSTOTUKILISTALLE

Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan. Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka valtion kirjallisuustoimikunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista. Kirjojen lisäksi ostotukilistalla voi olla selkokirjallisuutta, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja, viittomakielisiä CD-ROM tai DVD-tallenteita sekä saamelaiskirjallisuutta. Ostotukilistalle voi ehdottaa myös käännösteoksia.

OHJEET KUSTANTAJILLE

Kukin kustantaja voi ehdottaa ostotukilistalle enintään kuutta (6) tietokirjanimikettä. Vuoden 2019 ostotukilistalle voi ehdottaa vain vuoden 2018 aikana julkaistuja tietokirjoja.

Tietokirjallisuuden osalta ehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella (sama kuin tietokirjojen valtionpalkintojen ehdotuslomake > rastita lomakkeesta kohta ”Esitys ostotukilistalle”):

https://www.tjnk.fi/fi/valtionpalkinnot/ehdotuksen-tekeminen

Samaa teosta voi ehdottaa sekä valtionpalkinnon saajaksi että ostotukilistalle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi ehdotetut teokset ovat automaattisesti mukana myös ostotukikäsittelyssä.

Ostotukilistalle ehdotettavista tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF).

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle esityksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä teoksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Huom. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ostotukilistan vain tietokirjallisuuden osalta. Kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta. Ohjeet kaunokirjallisuuden esittämiseen ostotukilistalle: http://www.taike.fi/fi/web/kirjallisuus/kirjastojen-ostotuki 


YHTEYSTIEDOT

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, tai info[at]tjnk.fi.

Lisätietoja: www.tjnk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös