Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki vuoteen 2023 asti

Viimeksi päivitetty 11.1.2024

Vuoteen 2023 asti ostotuki oli vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuosittain kuntien yleisille kirjastoille. Ostotukeen ovat oikeutettuja kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ostotuki lakkautettiin vuonna 2024 kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

Tuen tarkoituksena oli parantaa erityisesti vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta. Ostotuella oli mahdollista laajentaa ja monipuolistaa kirjastojen kirjavalikoimaa sekä hankkia kirjallisuutta myös koulukirjastojen ja päiväkotien kokoelmiin. Ostotuella mahdollistettiin tasavertaista pääsyä tutkittuun tietoon. Tämä on ihmisoikeus ja keskeistä demokratian toiminnalle.  

Kirjastoille myönnetyllä määrärahalla voitiin hankkia kirjallisuutta teosluettelosta, jossa oli noin 700-800 Suomessa julkaistua nimikettä. Teoslistalla oli lasten ja aikuisten tietokirjallisuutta, kaunokirjallisuutta,  ja selkokielistä kirjallisuutta. 

Ostotuen teosluetteloon valittavista kirjoista päätti vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosluettelo laadittiin Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen ehdotuksista.

Vuonna 2023 ostotuen suuruus oli 860 000€ ja ostotukilistalla oli 317 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ehdottamaa tietokirjaa. Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki oli siten merkittävä valtion tukimuoto kotimaiselle tietokirjallisuudelle. 

Lisätietoa yleisten kirjastojen ostotuesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.