Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki

Viimeksi päivitetty 21.11.2023

Ostotuki on vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kuntien yleisille kirjastoille. Ostotukeen ovat oikeutettuja kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Tuen tarkoituksena on parantaa erityisesti vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta. Ostotuella on mahdollista laajentaa ja monipuolistaa kirjastojen kirjavalikoimaa sekä hankkia kirjallisuutta myös koulukirjastojen ja päiväkotien kokoelmiin. Ostotuella mahdollistetaan tasavertaista pääsyä tutkittuun tietoon. Tämä ihmisoikeus ja keskeistä demokratian toiminnalle.  

Kirjastoille myönnetyllä määrärahalla voidaan hankkia kirjallisuutta teosluettelosta, jossa on noin 700-800 Suomessa julkaistua nimikettä. Teoslistalla on lasten ja aikuisten tietokirjallisuutta, kaunokirjallisuutta,  ja selkokielistä kirjallisuutta. 

Ostotuen teosluetteloon valittavista kirjoista päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosluettelo laaditaan Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen ehdotuksista.

Vuonna 2023 ostotuen suuruus oli 860 000€ ja ostotukilistalla oli 317 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ehdottamaa tietokirjaa. Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki on siten merkittävä valtion tukimuoto kotimaiselle tietokirjallisuudelle. 

Lisätietoa yleisten kirjastojen ostotuesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tietokirjaehdotukset

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle ehdotuksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa. 

Ostotukilistalle ehdotetaan ainoastaan teoksia, joiden levikin tiedetään tai arvellaan olevan vähäinen. 

Laadukkaitten tietokirjojen lisäksi ostotukilistalle voi esittää selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja, suomenruotsalaista tietokirjallisuutta, saamenkielistä tietokirjallisuutta ja käännettyä tietokirjallisuutta. 

Tietoa kustantajille

Esitykset tietokirjallisuuden osalta tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella (sama lomake kuin valtionpalkintoesityksissä: valitse Esitys ostotukilistalle). Esityksiä voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. Yhteystiedot.

Ostotukilistalle esitettävistä tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle. Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi esitetyt teokset, ovat mukana käsittelyssä. Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä teoksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Kaunokirjallisuuden ostotukilistan kokoaa valtion kirjallisuustoimikunta.
Selkokirjallisuuden ostotukilistan kokoaan Selkokeskus