TJNK pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja ostotukilistalle

3.11.2020
Avoin kirja.

Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja tietokirjallisuuden ostotukilistalle toimitetaan neuvottelukunnalle 1.12. mennessä.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tiedote 3.11.2020.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Neuvottelukunta tekee vuosittain esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.

Tässä tiedotteessa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia:

  1. tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi 
  2. yleisten kirjastojen ostotukilistalle 

Ehdotukset pyydetään toimittamaan neuvottelukunnalle 1.12. mennessä.

Tarkemmat ohjeet ehdotusten jättämisestä löytyvät alta.
 
Lisätietoja antavat pääsihteeri Reetta Kettunen p. (09) 228 69 236, 040 733 59 35 ja suunnittelija Terhi Tarkiainen p. (09) 228 69 235. 

Tiedustelut sähköpostitse: info[at]tjnk.fi 

1. EHDOTUKSET TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNON SAAJIKSI

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä. 

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. 

Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta. 

Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden. Vuonna 2020 jaettiin kahdeksan palkintoa.

Ohjeet ehdotuksen tekemiseen

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet:

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (3 - 4) arvostelukappaletta neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF). Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä. 

Neuvottelukunta muistuttaa mahdollisuudesta toimittaa teokset arvioitavaksi heti niiden ilmestyttyä.

Muu tausta-aineisto:

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.
 
Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä ehdotuksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Lue lisää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista 

2. EHDOTUKSET YLEISTEN KIRJASTOJEN OSTOTUKILISTALLE

Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan. 

Ostotuen teosluetteloon valittavista kirjoista päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosluettelo laaditaan Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen ehdotuksista.

Tietokirjaehdotukset

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle ehdotuksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa. 

Ostotukilistalle ehdotetaan ainoastaan teoksia, joiden levikin tiedetään tai arvellaan olevan vähäinen. 

Laadukkaitten tietokirjojen lisäksi ostotukilistalle voi esittää selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja, suomenruotsalaista tietokirjallisuutta, saamenkielistä tietokirjallisuutta ja käännettyä tietokirjallisuutta.

Tietoa kustantajille

Tietokirjallisuuden osalta ehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella (sama kuin tietokirjojen valtionpalkintojen ehdotuslomake > rastita lomakkeesta kohta ”Esitys ostotukilistalle”)

Samaa teosta voi ehdottaa sekä valtionpalkinnon saajaksi että ostotukilistalle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi ehdotetut teokset ovat automaattisesti mukana myös ostotukikäsittelyssä. Ostotukilistalle voi ehdottaa vuosien 2019 ja 2020 aikana julkaistuja tietokirjoja

Ostotukilistalle ehdotettavista tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF). 

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä teoksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Huom. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ostotukilistan vain tietokirjallisuuden osalta. Kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta. Ohjeet kaunokirjallisuuden esittämiseen ostotukilistalle Taiken sivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen info[at]tjnk.fi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös