Rekommendationer för vetenskapskommunikation

Delegationen för informationsspridning har utarbetat rekommendationer för vetenskapskommunikation som betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

Image
Öppna filen (PDF)

 

Titel: Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation

Utgivare: Delegationen för informationsspridning (TJNK)

År: 2018

Copyright: Delegationen för informationsspridning