Publikationer

Senast uppdaterad 24.3.2021

Här finns Delegationen för informationsspridnings promemorior, rapporter och annat material som hör ihop med och uppkommer i samband med verksamheten.

Mera publikationer på den finska sidan.