Övriga förslag

Senast uppdaterad 26.10.2021
Person(er) eller faktaprodukt som föreslås för statspriset (t.ex. television- eller radioprogram, dokumentärfilm, webplats eller annat förtjänstfullt informationsspridningsarbete i form av kommunikation på vetenskapens, konstens eller teknologins område)
Fritt formulerade motiveringar för förslag
Livsgärningspris:
Välj om förslaget är för ett livsgärningspris. Livsgärningspriset för informationsspridning ges för särskilt meriterat och långvarigt arbete.
Förslagsställares namn
Förslagsställares e-mail adressen
Mera information (t. ex. kontakt information för person som förslogs för priset)