Svara på enkäten om vetenskapsevenemang i Finland

9.10.2019
""

Projektet för vetenskapsfostran pejlar fältet för vetenskapsfostran i Finland utifrån en bred och livslång vetenskaplig inlärning.

Projektet genomförs gemensamt av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV) och Delegationen för informationsspridning (TJNK). I anslutning till projektet samlar vi nu information om vetenskapsevenemang i Finland.

Med vetenskapsevenemang avses evenemang, vars syfte är att ge allmänheten information om vetenskaplig forskning och forskningsresultat på ett allmänt plan och möjliggöra en dialog mellan forskare och lekmän. Olika slags seminarier, mässevenemang och utställningar är exempel på sådana vetenskapsevenemang.

Med hjälp av enkäten kartlägger vi olika vetenskapsevenemangs arrangörer, koncept, målgrupper, mål och genomslagskraft. Enkäten utgör en del av projektets utredningsarbete, och utifrån den får vi en övergripande bild av aktörer som ordnar vetenskapsfostran i Finland samt kommer med rekommendationer och utarbetar ett åtgärdsprogram för att främja vetenskapsfostran.

Enkäten riktar sig till alla aktörer inom vetenskapskommunikation och -fostran i Finland. Du kan svara på enkäten under oktober här.

Ytterligare information om projektet finns här (på finska). Ytterligare information om projektet och enkäten ges också av projektplanerare Sara Takala, tfn 044 739 6560 eller e-post sara.takala(at)tsv.fi.

Du kan också vara intresserad av