Informationsspridningens stipendier 2019

24.4.2019
Kirjoituskone.

Delegationen för informationsspridning utlyser informationsspridningens stipendier 2019.

Stipendier beviljas till privatpersoner eller grupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31. maj 2019.

Med stipendierna som beviljas understöds mångsidig och förnyande facklitteratur och publicering av faktaprodukter genom flera kanaler. Skönlitterärt material, översättningar, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna.

Stipendier för informationsspridning beviljas till stödjande av kreativt arbete och för ett antal arbetsmånader: 2, 4, 6 och 8 månader. Bara vid specialfall och på motiverade grunder kan stipendierna användas för att täcka kostnader av teknisk art.

För mer information, se stipendiernas utdelningsprinciper

Bekanta dig med projektformerna som finansieras

Läs mera på websidan

Mer information kring stipendiernas innehålls- eller sakfrågor får du i första hand av generalsekreterare Reetta Kettunen, tel. 040 733 5935 eller info@tjnk.fi

Du kan också vara intresserad av