Stipendierna för informationsspridning 2020 beviljade

3.9.2020
""

Delegationen för informationsspridning har beviljat 400 000 euro i stipendier för informationsspridning. Delegationen behandlade 412 ansökningar, varav 56 fick finansiering. Merparten av stipendierna beviljades för utarbetande av fackböcker.

Genom stipendierna för informationsspridning stöder Delegationen mångsidig och förnyande facklitteratur och informationsspridning genom många kanaler. Stöden möjliggör publicering av forskningsbaserad kunskap i former som gagnar den breda allmänheten, dvs. oss alla.

Delegationen behandlade totalt 412 ansökningar, varav 56 beviljades stipendier för informationsspridning. Sammanlagt uppgick ansökningarna om arbetsstipendier till 3 440 740 euro (exklusive kostnadernas del). Det fanns 400 000 euro att fördela i stipendier.

Sammanlagt 41 sökande fick stipendier för fackböcker, dvs. 82 % av de beviljade medlen gick till facklitteratur. Sex sökande (8 % av medlen) fick stipendier för annat facklitterärt skrivande, medan fyra sökande (3 % av medlen) fick stipendier för samarbete inom informationsspridning och fem (7% av medlen) för annan informationsspridning.

Ladda ner den offentliga listan på beviljade stipendier 2020 (PDF på finska)

Mera information: generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935, reetta.kettunen(a)tjnk.fi
Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskning, konst och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Utbetalning och administration av stipendier för informationsspridning sker genom Vetenskapliga samfundens delegation, i anslutning till vilken Delegationen för informationsspridning verkar.

Du kan också vara intresserad av