Coronaepidemin och informationsspridningens stipendier

6.4.2020
Huutomerkki.

Meddelande från Delegationen för informationsspridning 6.4.2020

Coronavåren orsakar oförutsedda förändringar i våra allas verksamheter. Det är alltså inget under om det även blir svårare att verkställa stipendieprojektens arbetsplaner.

Om du har fått informationsspridningens stipendium och epidemin försvårar verkställandet av ditt projekt under år 2020, gäller följande:

  • Kontakta delegationens generalsekreterare. Vi hittar en lämplig lösning.
  • Du kan presentera ett alternativt sätt till att använda stipendiet för att verkställa projektet. En ändring av projektplanen kräver alltid ett beslut från delegationen. Besluten fattas snabbt. Skicka en välmotiverad begäran om ändring per e-post till info(at)tjnk.fi.
  • Du kan ansöka om förlängning av stipendiets användningstid, om användningen av stipendiet skjuts upp på grund av tungt vägande skäl. Skicka en motiverad ansökan per e-post till info(at)tjnk.fi senast 31 oktober. Efter detta ansöker delegationen om förlängning av användningstiden från undervisnings- och kulturministeriet. Besluten lämnas i månadsskiftet november–december.
  • Det är även möjligt att återlämna stipendiet. Låt oss ändå först tänka på andra alternativ för verkställandet av projektet!

Vi meddelar om eventuella ändringar i tidtabellen. Följ informationen på vår webbplats och Twitter: @tiedonjulk

Ta hand om er, hälsar Delegationen för informationsspridning

Tilläggsuppgifter fås av generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935, reetta.kettunen(at)tjnk.fi eller info(at)tjnk.fi.

Du kan också vara intresserad av